educaţie sănătate predare online Cristina Iurişniţi
DIN TRANSILVANIA

Cristina Iurişniţi: Educaţia trebuie să continue cu accent pus pe educaţia pentru sănătate

În ceasul al 12-lea, criza de sănătate publică generată de Coronavirus pune în mişcare digitalizarea sistemului de învăţământ românesc

Atenţionări şi soluţii:

Art. 70 din lege prevede că statul, prin Ministerul Educaţiei, este obligat să înfiinţeze Biblioteca Şcolară Virtuală şi Platforma şcolară de e-learning, care includ programe şcolare, exemple de lecţii pentru toate temele din programele şcolare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Dacă în ultimii 9 ani, guvernele care s-au perindat pe la putere statul ar fi respectat această obligaţie, în momentul de faţă, unităţile de învăţământ ar fi utilizat această platforma digitală, inclusiv catalogul online care încă nu există, pentru a permite accesul profesorilor şi elevilor la instrumente digitale în timpul sau în afara programului educaţional ori pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu pot frecventa şcoala.

“Iată cum, degeaba avem un cadru legal predictibil şi corect elaborat, atât timp cât instituţiile statului nu îşi respectă obligaţia de a pune în aplicare legea. Astăzi, dacă foştii guvernanţi PSD şi, în prezent, Ministerul Educaţiei îşi făceau datoria, copiii noştri, dar şi profesorii, ar fi putut interacţiona mult mai eficient în mediul online. Cu alte cuvinte, actul educaţional s-ar fi putut desfăşura normal, prin intermediul unei platforme cadru pentru învăţare-predare-evaluare în mediul online”, a precizat Cristina Iurişniţi, deputat USR.

După 6 săptămâni de suspendare a cursurilor MEC a aflat, cu întârziere, că sunt 250 de mii de copii fără acces la învăţarea online şi a pus în dezbatere un HG care prevede o finanţare de 150 milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului.

În acest context limită al unei crize de sănătate publică la nivel mondial, USR atrage ferm atenţia Guvernului Orban şi ministrului Anisie asupra următoarelor puncte:

1. Respectarea art 70 din LEN 1/ 2011 şi finalizarea de urgenţă a platformei e-learning unice, a bibliotecii virtuale şi a catalogului online, adaptate activităţilor de predare-învăţare-evaluare din mediul on-line.

2. Modificarea de urgenţă a cadrului legislativ în privinţa recunoaşterii muncii la distanţă, a telemuncii la nivelul activităţii didactice şi de cercetare.

În acest context considerăm că este inacceptabil ca singura probă de competenţe digitale la concursul de inspectori şcolari generali este cea de trimitere a unui email. Am cerut public ministrului Anisie să modifice metodologia de examen! Tot public, în cadrul audierilor miniştrilor, a afirmat că metodologia se va corecta! Se pare că există nişte mize absolut inadmisibile şi de neînţeles în zona competenţelor digitale pe care un inspector şcolar general trebuie să le deţină. Trimiterea unui mail, punctată cu 1,5 p / 10 p este absolut de neconceput la acest nivel!

În calitate de profesor şi membră a Comisiei de învăţământ, solicit de urgenţă modificarea acestei metodologii care menţine managerii educaţionali într-o zonă de competenţe sub nivelul unui elev de gimnaziu.

3. Organizarea de sesiuni de informare, lecţii online cu interacţiune şi feedback pe teme de igienă, educaţie pentru sănătate de către profesorii de biologie şi profesorii diriginţi, conform legii 45/2020 promulgată în aprilie 2020.

Totodată, în încercarea de a compensa lipsurile din sistem şi de a răspunde prompt crizei, am solicitat MEC organizarea de lecţii interactive tip Teleşcoală pentru respectarea modificării Legii 272/2004 pe care USR a iniţiat-o în Parlament privind promovarea drepturilor copilului. Astfel, Ministerul Educaţiei şi inspectoratele şcolare judeţene în parteneriat cu Direcţiile de sănătate publică trebuie să iniţieze lecţii online, precum şi campanii in mass-media de promovare a educaţiei pentru sănătate pe perioada Covid şi post Covid.

4. Un calendar pe termen scurt, mediu şi lung care să vizeze programe de mentorat digital, instruiri obligatorii şi gratuite pentru toate cadrele didactice cu scopul dezvoltării competenţelor digitale pentru ca aceştia sa fie capabili ulterior să utilizeze noile tehnologii în mod curent în activităţile didactice.

5. Dotarea de urgenţă a tuturor şcolilor cu echipamente digitale în baza unei analize de nevoi de către autorităţile locale care sunt responsabile conform legii de dotarea şi administrarea unităţilor de învăţământ.

6. Susţinerea reluării activităţilor didactice în grădiniţele particulare acreditate, centre educaţionale pentru copiii personalului medical, personalului MAI, ai celor care luptă in prima linie cu virusul Covid-19. Sunt părinţi care au nevoie de sprijin, familii monoparentale, categorii care au au fost uitate încă de la începutul acestei crize sanitare.

USR pregăteşte în Parlament o propunere de criză, tranzitorie pe perioada suspendării cursurilor şi care să acopere această nevoie la solicitarea părinţilor dar şi a mediului privat educaţional, grădiniţe particulare acreditate, centre educaţionale care ar putea organiza activităţi cu grupuri restrânse, de 3- 5 copii respectând toate măsurile de siguranţă sanitară şi bineînţeles cu acordul scris al părintelui.

Educaţia trebuie să continue cu accent pus pe educaţia pentru sănătate, respectarea regulilor de igienă personală şi formarea de comportamente reflex pentru toţi elevii din România, în spiritul egalităţii de şanse.

Deputat
Cristina Iurişniţi
Membru în Comisia de învăţământ
Preşedinta comisiei pentru egalitate de şanse