ACTUALITATE

Evaluare anuală a efectivelor de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică în judeţul Bistriţa-Năsăud

 

În perioada martie – mai 2018 se va desfăşura evaluarea populaţiilor de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud.

Având în vedere atribuţiile ce revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi silvicultură în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud demarează acţiunea de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, conform metodologiei de evaluare stabilită de către Ministerul Mediului.

Astfel, gestionarii fondurilor cinegetice au realizat şi transmis Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud programarea acţiunilor de evaluare a efectivelor de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică pentru primăvara anului 2018, care a fost transmisă spre validare Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului.

Pe baza acestei programări, gestionarii fondurilor cinegetice separat sau împreună cu reprezentanţi agenţiei, reprezentanţii Universităţii Transilvania Braşov – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Comisariatele teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu vor participa la acţiunea de evaluare în teren. La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri (cu implicare directă în domeniul biodiversităţii) cu anunţarea prealabilă a organizatorilor acţiunilor de evaluare. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, evaluarea se va face separat pentru aceste suprafeţe, iar la evaluare pot participa şi administratorii sau custozii acestor arii protejate.

Programarea acţiunilor de evaluare poate fi consultată pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud la următoarea adresă: http://www.anpm.ro/web/apm-bistrita/evaluari-carnivore.

Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va centraliza la nivel de judeţ, pe gestionari. Situaţiile analizate şi centralizate la nivel de judeţ de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Odată cu centralizarea datelor se vor face şi propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, pe fonduri cinegetice şi gestionari, pentru sezonul de vânătoare 2018/2019. Propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază nivelul pagubelor şi conflictelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Toţi cei interesaţi pot afla date suplimentare despre această acţiune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, telefon 0263 224064, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

Director executiv
Sever Ioan Roman