OPINII

Familia rod al căsătoriei dintre un bărbat și o femeie

Autor: Wilhelm Danca

Familia este celula de bază a societății. Așa am învățat cândva la școală. Astăzi se pare că lucrurile s-au schimbat. Cultura dominantă a societății globaliste înregistrează mai multe variante de familie. Unele dintre ele sunt artificiale, altele sunt naturale. Familia naturală este rodul căsătoriei dintre un bărbat și femeie. Căsătoria instituie o comunitate de viață, familia, în care se promovează binele soților și se asigură creșterea și educarea copiilor.
Familiile artificiale sunt acele legături care contrazic sau diluează dinamica naturală a iubirii dintre un bărbat și o femeie. Conviețuirile prematrimoniale sau postmatrimoniale, uniunea civilă a persoanelor de același sex etc. separă sexualitatea de iubire. Trebuie spus că în Constituțiilor multor state europene până a doua jumătate a secolului XX s-a stipulat că familia se bazează pe căsătoria liber consimțită dintre un bărbat și femeie. În a doua jumătate a aceluiași secol, mai exact după 1968, mai multe state europene au renunțat la această definiție a familiei în Constituțiile lor. Așa după cum se știe în 1968 a avut loc revolta studenților de la Paris care, printre altele, cereau liberalizarea sexului și desprinderea lui de instituția naturală a căsătoriei. După revoluția sexuală din 1968 și legalizarea sexului liber, pasul următor a fost legalizarea avorturilor. Ceva mai târziu s-au legalizat legăturile civile sau „căsătoriile” dintre persoanele de același sex.
În Evanghelia de astăzi, luată din Mc 10, 2-16, dar și în celelalte lecturi a fost vorba despre planul divin al creației omului. Acesta a fost înzestrat încă de la început cu o natură uni-duală, marcată de o iubire dinamică. „Bărbat și femeie l-a creat pe om” (Mc 10, 6-7). Notați simbolistica numerelor de la versetele comentate: 10 – luna octombrie, 6 și 7 zilele în care are loc referendumul pentru căsătorie în România. Ce coincidență! Potrivit Sfintei Scripturi, familia este locul prin excelență în care persoanele diferite din punct de vedere sexual se primesc reciproc una pe alta și se dăruiesc reciproc una alteia. Relația de iubire gratuită este oxigenul sau pâinea familiei. Nu putem rămâne indiferenți în fața atacurilor la adresa familiei, la adresa iubirii umane în toată profunzimea ei. Rezistența creștinilor la impunerea prin violență mediatică și financiară a modelelor artificiale de familie este mărturia. Ea trebuie să se vadă nu doar în mediul privat, în casă, în familie, ci și în public. Referendumul pentru definirea familiei în Constituția României este (sau a fost?) o bună ocazie pentru exprimarea publică a valorii familiei naturale.