OPINII

Femeia este egală cu bărbatul în demnitate

Autor: Wilhelm Danca

Faptul că femeia este egală cu bărbatul în demnitate, sau că nu este așa, se discută și se propune doar în societățile care au avut sau au de-a face cu creștinismul. Într-adevăr, în istoria omenirii lucrul acesta a fost introdus pentru prima dată de Isus Christos, atât prin cuvinte, cât și prin fapte. Potrivit Evangheliilor Isus a dialogat deseori cu femeile și le-a ajutat când i-au cerut ajutorul. Femeile au avut un rol important în viața lui Isus: la naștere, la moarte, la înviere. Dar și în timpul vieții publice ele au stat alături de Isus, fiind protagonistele multor minuni publice: vindecări excepționale de boli incurabile, revenirea la viață a unor copii morți, mântuirea sufletelor năpăstuite de acțiunile diavolului, redobândirea speranței prin participarea la iubirea lui Dumnezeu față de oameni, recâștigarea unui statut egal în demnitate cu bărbatul într-o societate masculinizată etc. Spre deosebire de bărbații care au beneficiat, la fel ca femeile, de minunile lui Isus, ele nu l-au uitat, i-au fost recunoscătoare și l-au urmat pe drumul Crucii, pe Calvar, sub Cruce, chiar și la mormânt unde au sosit în dimineața Învierii. Din vremea lui Isus și până azi, discipolii lui au susținut schimbarea de mentalitate și de comportament față de statutul femeii în casă, în societate, în biserică, schimbare care a fost inaugurată de Domnul Isus, astfel încât putem spune că egalitatea în demnitate între femeie și bărbat este rodul umanismului creștin. Desigur, aici nu este vorba de acțiuni de uniformizare a societății sau a speciei umane, de omogenizarea comportamentelor, stilurilor de viață și a relațiilor dintre bărbați și femei, adică nu se susține ștergerea diferențelor dintre femei și bărbați, ci de salvgardarea particularităților fiecăruia și respectarea egalității în demnitatea lor personală și transcendentă.
Din păcate marginalizarea femeii continuă și în zilele noastre, chiar dacă s-au făcut pași importanți în promovarea demnității ei. Se înregistrează în continuare multe cazuri de reducere a femeii la obiect de plăcere pentru bărbat nerecunoscându-i-se decât rolul de soție și de mamă; se practică în România de azi un fel de discriminare mascată la angajare, fie în zona rurală, fie în orașe; există instituții și patroni privați de presă care instrumentalizează părți ale corpului femeilor cu dorința de câștig cu orice preț etc. Și, iarăși din păcate, atitudinea pe care a avut-o Isus față de demnitatea femeii, în general, și față de statutul ei public, în special, nu mai este împărtășită acum la început de secol XXI de acei creștini care rămân pasivi, indiferenți, fără reacție sau devin co-interesați în fața multelor feluri de marginalizare a femeilor. Mai multe detalii despre această problemă puteți afla ascultând predica postată mai jos: