DIN TRANSILVANIA

Finanţare europeană de aproape 9.400.000 de lei pentru 10 şcoli din judeţul Mureş

Distribuire articol:

„Sunt omul care spune ce gândește și simte, face lucrurile în care crede și își asumă toate acestea. Sunt omul care dăruiește fără să aștepte ceva în schimb, iubește viața și oamenii și, de aici – alegerea de a veni mereu în slujba lor. Celor care m-au susținut încă de la început le mulțumesc din suflet! Celor care m-au criticat, le mulțumesc și lor. Dar celor care au crezut și cred în mine, le mulțumesc în mod special: ei m-au ambiționat cel mai tare!”

Este mesajul pe care îl transmiteam mureșenilor la momentul în care am candidat pentru mandatul de consilier județean. Este linia și direcția pe care mi le-am stabilit și mă străduiesc să le urmez și în prezent, în toate acțiunile mele profesionale și politice. Să fiu în slujba oamenilor rămâne dezideratul meu, de data aceasta atât din postura de consilier județean, cât și din cea de expert asistenta pedagogică în cadrul proiectului „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”, implementat de fundația Roma Education Fund Romania. Este un proiect amplu care își propune să revoluționeze sistemul de educație mureșean, atât prin conținutul lui, cât și prin forma sa complexă.

Îmi doresc să cultiv bucuria de a învăța, cea mai sigură metodă de a dezvolta gânditori, inovatori și copii care să învețe prin joc. Caut să dezvolt motivația intrinsecă de a învăța, pentru întreaga viață, dorința de cunoaștere și explorare, cele care, de fapt, asigură fundația ideală pentru orice viitor pasionat inovator, indiferent de domeniul în care își va exprima curiozitatea și până la ce nivel. Pentru ca ei, copiii, să devină adulți fericiți și împliniți. Aspiraţia mea, din perspectiva psihologului, este ca școala să fie atractivă și prietenoasă, construcție care, pe termen mediu și lung, să conducă la diminuarea abandonului școlar.

Proiectul oferă instrumente de îmbunătățire a competențelor transversale și abilităților a 260 de cadre didactice și personal de sprijin din învățământul preuniversitar, implicate în dezvoltarea programelor de reducere/prevenire a fenomenului de părăsire a școlii, în domeniul interculturalității și al școlii incluzive, în cadrul câtorva programe specifice, prin organizarea de activități de instruire (măsuri corective și preventive) și sesiuni de schimb de bune practici. Sunt angajate cadre didactice din fiecare școală implicată în proiect, astfel încât expertiza va rămâne în cadrul școlii și după finalizarea proiectului și va putea fi folosită pe termen lung.

Rolul meu este acela de a coordona, a îndruma și a susține, în activitățile de la clasă, cadrele didactice formate. Mai mult, alături de ceilalți colegi implicați în proiect vom asigura monitorizarea și implementarea metodologiilor dezvoltate, realizate prin expertiza noastră și a celorlalți specialiști din echipă. Suntem preocupați de identificarea diverselor probleme sau situații care apar la nivelul clasei și în cadrul activităților suplimentare și urmărim facilitarea accesului la surse de informare și materiale educative inovative.

„Pregătim cadre didactice pentru societatea viitorului și pentru susținerea aspirațiilor copiilor”. Sub această deviză, la 15 martie 2019, Roma Education Fund Romania a început Programul de formare pentru personalul didactic/personalul de sprijin.

De-a lungul celor patru zile de training, câteva zeci de cadre didactice din școlile incluse în proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, participă la cursuri de formare pentru programele educaționale „Școală după școală” și „A Doua Șansă”.

În cadrul programului de formare s-au derulat și două module speciale: „Interculturalitate” și „Școală Incluzivă”. Prin aceste module se urmărește dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor de gestionare a diversității la nivel de școală/clasă, stabilirea priorităților de dezvoltare în procesul de transformare a școlii pe dimensiunea de incluziune și interculturalitate.

Sesiunile de training continuă și în perioada 22-25 martie 2019, când alte zeci de cadre didactice din județul Mureș se vor întâlni cu specialiști în educaţie, care vor susține cursuri de formare pentru programele educaționale „Sprijin Educațional Intensiv” (SEI) și „Grădinița Prietenoasă”.

Activitățile vizează formarea cadrelor didactice din următoarele școli de la nivelul județului Mureș: Școala Profesională Band, Școala Gimnazială Deaj cu structurile din Deaj, Ceuaș, Hărănglab, Școala Profesională Dumbrăvioara, Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești, Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina Reghin, Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara, Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara.

Celor 260 de cadre didactice înregistrate în grupul țintă care implementează la clasă metode noi, le vor fi acordate două măsuri financiare care vin în completarea beneficiilor grupului țintă, proiectul stimulând astfel performanța: subvenții anuale pentru asigurarea de resurse materiale necesare și măsuri de stimulare a performanței cadrelor didactice (tip bursă), în scopul încurajării eforturilor depuse pentru punerea în practică zi de zi, în activitatea didactică, a noțiunilor învățate pe parcursul formării. Măsurile financiare care vor fi oferite cadrelor didactice creează premisele pentru dezvoltarea capacității resurselor umane de la nivelul școlilor țintă incluse în proiect.

De asemenea, rezolvarea situațiilor dificile cu care se confruntă comunitățile defavorizate reprezintă o prioritate în cadrul proiectului și presupune mai multe tipuri de intervenții: materiale și metode de învățare inovative, inclusiv acces la tehnologia informației prin digitalizarea conținutului didactic și metode/elemente/instrumente de tip Montessori, servicii de consiliere școlară și vocațională, servicii de mentorat, servicii de tip parenting pentru părinții copiilor/elevilor de la nivelul tuturor ciclurilor educaționale), pachete cu rechizite specifice vârstei, serviciu catering de tip sandwich asigurat de două ori pe săptămână pentru fiecare copil înscris în proiect, excursii pentru copii, biblioteci de jucării şi alte dotări (tabla interactiva, UPS – sisteme de prevenire a daunelor datorate întreruperilor de curent, server de control automat al tablelor interactive, laptopuri, multifuncțională, scanner, videoproiector cu ecran proiecție etc. în funcție de numărul elevilor participanți din fiecare școală, licențe software necesare funcționarii infrastructurii IT) la nivelul unităților de învățământ.

Alte acţiuni vor contribui la mobilizarea comunităților și implicarea lor în activități care vor îmbunătăți accesul și adresabilitatea la serviciile de educație. O acțiune specifică va fi realizarea raportului de analiză a resurselor locale și propunerea unei strategii de sustenabilitate.

Campania va aduce la cunoștința celor 10 comunități din județul Mureș (atât populației, cât și factorilor de decizie) oportunitatea programelor pentru educație derulate, atrăgând cât mai mulți potențiali beneficiari pentru frecventarea învățământului obligatoriu, dar și a măsurilor propuse în proiect.

O altă ţintă constă în realizarea unui proiect pilot de digitalizare a unor secvențe ale procesului școlar în școlile din comunitățile defavorizate Band, Ceuaș, Deaj, Hărănglab, Dumbrăvioara și Ernei.

În fiecare școală dintre cele menționate vor fi formați experți predare interactivă (cadru didactic sau personal al școlii ) capabili să utilizeze la nivel avansat tehnica IT cu care va fi dotată școala. În cadrul echipei solicitantului un expert digitalizare va avea rolul de a forma, de a furniza permanent suport experților formați.

Se vor achiziționa lecții pretabile transpunerii în format digital, previzionate cu randamentul cel mai ridicat în a eficientiza actul educațional.

Pe toată perioada implementării proiectului, de trei ani, abordarea este una integrată, iar în perioada de sustenabilitate vor fi identificate măsuri pentru continuarea serviciilor pe termen lung.

În echipa noastră, a experților de asistență pedagogică din cadrul proiectului, precum și la nivelul întregii echipe de proiect și din cadrul fundației lucrurile se întâmplă cu determinare și viteză, de la proiectare și până la implementare, în mod real, autentic și eficient.

Felicitări fundației Roma Education Fund Romania, un partener educațional de nădejde, felicitări directorilor unităților de învățământ și tuturor cadrelor didactice participante, tuturor celor care au răspuns afirmativ acestei provocări, pentru implicare, determinare și dorința de schimbare. Împreună vom determina înnoirea sistemului educațional din comunitățile mureșene.

Pentru că nouă ne pasă! Împreună putem schimba ceva!

 

    Cu respect pentru Educaţie şi beneficiarii ei,

    prof. dr. Nadia Raţă

     Consilier judeţean – C.J. Mureş


Distribuire articol: