DIN TRANSILVANIA

Floarea Sării, minunea pământului de la Blăjenii de Jos, a transformat câmpul într-un covor mov

În rezervația botanică de la Blăjenii de Jos, câmpul s-a colorat în mov după ce Armaria Maritima Wild (Florea Sării), plantă protejată prin lege, a înflorit. Armeria maritima este o specie ce vegetează spontan în zonele litorale şi în mlaştinile sărate din vestul Europei şi Americii de Nord, de unde denumirea acesteia, iar la Blăjeni a fost descoperită în anul 1962 de către botanistul Emilian Ţopa.

Planta este firavă, cu tulpină subţire, frunze alungite dispuse la baza tulpinii, flori mov, destul de aspectuoase, dar nu la fel de atractive ca narcisele sau laleaua pestriţă de exemplu, ceea ce face ca recoltarea acesteia de către vizitatori să fie mult mai redusă, din fericire, comparativ cu alte specii ocrotite.

Specia este ocrotită în rezervaţia botanică ,,La Sărătură”, înfiinţată în anul 2000 şi extinsă pe o suprafaţă de circa 5 ha. Datorită valorii ştiinţifice deosebite a speciei Armeria maritima, în anul 2007 rezervaţia a fost inclusă în reţeaua ecologică europeană Natura 2000 ce include un eşantion reprezentativ de specii de interes comunitar de pe întregul continent. Statutul de arie protejată de interes comunitar nu împiedică desfăşurarea turismului ecologic, tip de turism incipient încă, în ţara noastră.

Sursă foto: Albert Gavrilă

Este posibil ca imaginea să conţină: floare, plantă, natură şi în aer liber

Este posibil ca imaginea să conţină: cer, floare, plantă, nor, în aer liber şi natură

Este posibil ca imaginea să conţină: floare, cer, plantă, natură şi în aer liber

Este posibil ca imaginea să conţină: cer, plantă, floare, în aer liber şi natură

Este posibil ca imaginea să conţină: cer, plantă, floare, în aer liber şi natură

Este posibil ca imaginea să conţină: cer, floare, plantă, iarbă, în aer liber şi natură

Este posibil ca imaginea să conţină: floare, plantă, natură şi în aer liber