ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE, POLITICĂ

A fost adoptată Legea privind reglementarea activităţii de telemuncă.

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a aprobat ieri, cu 238 de voturi pentru, 3 contra și 25 de abțineri, Legea privind reglementarea activităţii de telemuncă.

Principalele reglementări ale legii sunt următoarele:

„Art. 1. – (2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  1. a) telemunca – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
  2. b) telesalariat – orice salariat care desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la lit. a).

Art. 3. – (1) Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă a părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou angajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent.”

De comun acord cu angajatorul, telesalariatul prestează munca la domiciliu sau în alte câteva puncte, are un anumit orar, beneficiind de asigurarea transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă a materialelor pe care le utilizează în activitatea sa, deconturi privind deplasarea în vederea informării necesare, are asigurate mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii.

De asemenea „Telesalariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne şi contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor care au locul de muncă la sediul sau domiciliul angajatorului.”