EDUCAŢIE/CULTURĂ

Depunerea dosarelor pentru gradații de merit în învățământul preuniversitar începe în 25 mai

Potrivit Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 4261/2020, calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în învățământul preuniversitar  a fost modificat, din cauza epidemiei de coronavirus.Astfel, noul calendar pentru gradație de merit este următorul:

  • 25 mai-3 iunie 2020: depunerea dosarelor de către candidați la secretariatul unității de învățământ
  • 4-12 iunie 2020: depunerea dosarelor la inspectoratul școlar județean are loc în intervalul
  • 29 iunie-10 iulie 2020:  evaluarea dosarelor la nivelul inspectoratului școlar și afișarea listei cu punctajele obținute de candidați  la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar;
  • 13-17 iulie 2020: depunerea contestațiilor și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite
  • până la 30 iulie 2020: soluționarea contestațiilor, validarea rezultatelor finale de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar;
  • până la 7 august 2020: înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării a listelor cu personalul didactic validat în vederea acordării gradației de merit
  • până la 24 august 2020″emiterea ordinului ministrului educației și cercetării pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit

Potrivit ordinului de ministru, contestațiile se pot transmite și prin e-mail, la o adresă pe care o va specifica fiecare inspectorat școlar la momentul afișării listei cu punctajele acordate fiecărui candidat.