ACTUALITATE

Guvernul a publicat bugetul pe 2019. Primăriile pierd bani, iar cheltuielile cu asistenţa socială depăşesc 100 mld lei

Ministerul Finanțelor a publicat joi seară proiectul de buget pe 2019.

Primăriilor le este alocată o cotă de 60% din impozitul pe venit, dar Guvernul le-a transferat cheltuielile cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav.

Cheltuielile cu asistenţa socială sunt în valoare de 106 miliarde lei, iar cele cu salariile sunt de 102 miliarde lei

Începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei;
• începând cu 1 septembrie 2019, indemnizația socială pentru pensionari garantată semajorează cu 10%, de la 640 lei la 704 lei;
Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2019 sunt în sumă de 367,6 miliarde lei, în creștere cu 45,1 miliarde lei față de anul 2018, în anul 2022 acestea ajung la aprox. 438,0 miliarde lei respectiv 34,72% din PIB, înregistrând o tendință de scădere ca pondere în PIB pe orizontul de referință datorită necesității de reducere a deficitului bugetar. Cea mai mare creștere ca pondere in PIB pe orizontul de referință o înregistrează cheltuielile cu asistența socială datorită măsurilor adoptate pe linia punctului de pensie.
300,0 milioane lei sunt destinaţi modernizării drumurilor judeţene
Cheltuielile cu investițiile înregistrează creșteri ale valorilor nominale la 47,2 miliarde lei în anul 2019.

Principalii indicatori ai legii bugetului:

PIB: 1.022 miliarde lei
Creştere economică: 5,5%
Inflaţia medie anuală: 2,8%
Şomeri (număr total persoane la sfarsitul anului): 287.000
Rata șomajului înregistrat la sfârșitul anului: 3,2%
Câştig salarial mediu brut: 5.163 lei
Câştig salarial mediu net: 3.085 lei
Numar mediu de salariati: 6,655 milioane

Veniturile bugetului general pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuțiile de asigurări sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB.

Creşteri se înregistrează la SRI (4,8%), SIE (8,5%) și SPP (20%).