ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE, DIN TRANSILVANIA, POLITICĂ

Guvernul investește în siguranța Barajului Colibița

Pe agenda Ședinței de Guvern de azi, 5 ianuarie, se află aprobarea unui “PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiții „Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia.”

Acumularea Colibița este amplasată pe cursul de apă Bistrița Transilvană, afluent al râului Someş, la 40 km amonte de oraşul Bistriţa, la circa 400 m amonte de confluenţa cu pârâul Repedea, între localităţile Bistriţa Bârgăului şi Mița, județul Bistriţa-Năsăud.

Acumularea asigură rezerva necesară alimentării cu apă potabilă a localităților din aval, de-a lungul râului Bistrița Transilvană, până la confluența cu râul Șieu, precum și producerea de energie electrică.

După peste 30 de ani de funcționare a acumulării, au fost consemnate o serie de probleme, care se doresc remediate prin această investiție, printre ale cărei obiective se regăsesc:

– reducerea riscului de producere a unor dezastre, cauzate de fenomene hidrometeorologice periculoase favorizate și de schimbările climatice din ultimii ani, cu impact asupra populației localităţilor din aval, a căilor de comunicaţii regionale și naţionale;

– menţinerea în funcţiune a infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor și a infrastructurii de gospodărire a apei existentă;

– asigurarea și protecţia echilibrului ecologic existent și îmbunătăţirea biodiversității n bazinul hidrografic al râului Bistriţa;

– asigurarea condiţiilor de dezvoltare a infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale.