ECONOMIC

Încă un pas pentru realizarea Autostrăzii București-Brașov

NAIR a desemnat câştigătorul contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic necesare construcţiei Nodului Rutier Comarnic Nord

Luni, 26.10.2020, CNAIR a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului “Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru “Nod Rutier Comarnic Nord””.

Ofertantul desemnat câştigător este SC TPF INGINERIE SRL., cu preţul de 1.368.591,00 Lei fără TVA.

Durata contractului este de 27 luni, din care: 3 luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, 5 luni pentru realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiectului Tehnic de Execuţie (PTE) şi pentru servicii de asistenţă tehnică în pregătirea procdurilor de achiziţie a contractului de lucrări şi în obţinerea finanţării europene, 19 luni pentru servicii de asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor.

Semnarea contractului de achiziţie publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestaţii şi respectiv după soluţionarea tuturor contestaţiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Menţionăm că pentru celelalte două proceduri de achiziţie publică aferente realizării obiectivului de investiţie “Bucureşti – Braşov”, repectiv: Proiectare şi execuţie “Autostrada Bucureşti – Braşov, km 0+000 – km 173+300, sector Comarnic – Predeal, sectiunea Comarnic km. 110+600 – km. 115+800” şi Completare /Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru ÂŤAutostrada Bucureşti – Braşov, tronson Ploieşti – BraşovÂť, termenele limită pentru primirea ofertelor au fost stabilite pentru data de 02.11.2020, ora 15:00, şi respectiv 09.11.2020, ora 15:00.