Informare IJJ Bistrița-Năsăud

Informare privind activitatea desfășurată pentru asigurarea ordinii publice la manifestările sportive în sezonul competițional 2016-2017 la nivelul județului Bistrița-Năsăud.

Aspecte legislative

Orice activitate sportivă la care participă un public numeros se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, modificată și completată de legea nr. 1O/2O12, a Legii nr. 60/1991, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, respectiv a Legii nr. 550/2004, privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române.

Obligația de a asigura protecția și siguranța spectatorilor, sportivilor și oficialilor și de a lua măsuri pentru prevenirea și înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire-defluire și în interiorul arenelor sportive, revine organizatorilor și forțelor de ordine angrenate. Aceste măsuri trebuie asigurate atât înainte, pe timpul, cât și după terminarea competiției sportive.

De asemenea, asigurarea ordinii publice în zona apropiată și imediată a arenelor sportive și a altor locuri destinate desfășurării competițiilor și jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum și a celor cu grad ridicat de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial.

Totodată, răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări servicii, în condițiile legii, cu societăți specializate de protecție și pază sau, în lipsa acestora, cu poliția locală.

Baza legală prevede o serie de obligații ale organizatorilor, respectiv ale spectatorilor care participă la manifestările sportive de orice fel.

Organizatorii trebuie să afișeze lizibil, în locuri vizibile, la porțile de acces, regulile ce trebuie respectate la competițiile și jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum și sancțiunile care se aplică în astfel de cazuri. De asemenea, aceștia trebuie să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoționale, care sunt distribuite cu ocazia desfășurării competițiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum și sancțiunile care se aplică în situația nerespectării acestor reguli.

Asigurarea ordinii și siguranței participanților în interiorul arenelor sportive în care se desfășoară competiții sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc se poate face de către organizator cu personal propriu. Organizatorul răspunde pentru selecția, angajarea, nivelul de pregătire, echiparea și dotarea personalului propriu care execută măsurile de ordine și siguranță.

La orice activitate de acest gen se întocmește un plan de acțiune care este aprobat, în toate situațiile, de către comandantul structurii de jandarmi competente teritorial. Fiecare unitate de jandarmi desemnează un ofițer de informare, însărcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate.

Din punct de vedere al gradului de risc, competițiile sau jocurile sportive se clasifică în: competiții sau jocuri sportive fără grad de risc, cu grad scăzut de risc, cu grad mediu de risc sau cu grad ridicat de risc.

Gradul de risc al competițiilor și jocurilor sportive organizate în cadrul fiecărei ramuri de sport se stabilește conform criteriilor elaborate de către federațiile sportive naționale, cu consultarea Jandarmeriei Române. Criteriile de stabilire a gradului de risc vor fi cuprinse în regulamentele de organizare a activității federațiilor respective.

Restabilirea ordinii publice în interiorul arenei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din inițiativa comandantului acestora, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia. Aprobarea acestuia nu este necesară în cazul în care asupra forțelor de ordine se exercită violențe care pun în pericol iminent viața, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanții pregătesc ori au comis o faptă de natură penală.

Evacuarea din arena sportivă a unui grup de participanți, în situația în care, prin faptele săvârșite de către aceștia, se pune în pericol siguranța desfășurării competiției sportive, se face, după caz, la dispoziția prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine și siguranță al organizatorului, care cere, în scris, intervenția forțelor de ordine.

La nivel județean există constituită Comisia Județeană de acțiune împotriva violenței în sport. Această comisie poate stabili în sarcina organizatorului obligații suplimentare față de cele stabilite de federațiile sportive de specialitate, în condițiile în care se constată necesitatea adoptării acestora, pentru anumite jocuri sportive.

În ceea ce privește aplicarea sancțiunilor, agenții constatatori pot aplica pe lângă amendă și sancțiunea contravențională complementară de interzicere a accesului la competițiile sportive de genul celor la care s-a săvârșit contravenția.

Pentru o bună comunicare cu organizatorii de competiții sportive la nivelul fiecărei unități este stabilit un ofițer de informare (persoană anume desemnată din cadrul unității de jandarmi, care are ca atribuții relaționarea dintre aceasta și un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine și siguranță al clubului pe probleme de securitate și gestionarea datelor și informațiilor referitoare la comportamentul susținătorilor clubului respectiv), un monitor de securitate ( persoană anume desemnată din cadrul unității de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul și acțiunile suporterilor unui club din zona de competență, precum și relaționarea acestora cu forțele de ordine) și un responsabil de ordine și siguranță (persoană anume desemnată de către organizator, care asigură coordonarea dispozitivului realizat de către personalul de ordine și siguranță și relaționarea cu forțele de ordine și cu reprezentanții celorlalte autorități și instituții care concură la desfășurarea în bune condiții a competiției sau a jocului sportiv).

Pe segmentul îmbunătățirii calității serviciului de ordine și siguranță în interiorul arenelor sportive (stewarding), subliniem faptul că specialiștii Jandarmeriei Române PNIMS au inițiat proiectul Standardului Ocupațional ,,Agent de securitate competiții sportive”, acesta fiind deja aprobat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (publicat inclusiv în Lista standardelor pentru educație și formare profesională pe site-ul ANC).

Pe parcursul acestui sezon competițional, la nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost executate 109 misiuni de asigurare a ordinii publice, fiind folosite 518 efective.

Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud, au asigurat măsurile de ordine publică cu ocazia desfășurării partidelor de fotbal programate în cadrul Ligii a III-a (F.C.Bistrița — până s-a desființat în 19.04.2017), IV-a și a V-a, masculin și din cadrul Super-Ligii de fotbal feminin la jocurile de pe teren propriu ale echipei Heniu Prundu-Bârgăului. Totodată, au fost asigurate măsuri de ordine publică și la alte manifestări sportive în afara celor fotbalistice și anume la jocurile de handbal feminin ale echipei CSM Bistrița, haltere, cross, ciclism, tenis de masă, dans sportiv, enduro, etc.

Ca o particularitate a perioadei analizate, trebuie menționată dezvoltarea în județul nostru a sporturilor auto-moto, ciclism, duatlon sau triatlon. Premergător și pe timpul desfășurării competițiilor pe acest segment sportiv a avut loc o relaționare deosebită cu organizatorii, aceștia preocupându-se intens pentru obținerea tuturor avizelor legal necesare și întreprinderea măsurilor necesare desfășurării competițiilor în deplină legalitate.

Totodată, o noutate absolută apărută în calendarul sportiv o reprezintă cursele de atelaje canine, în perioada analizată având loc pentru prima dată la Piatra-Fîntînele competiția internațională de profil.

Activități preventiv-educative

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud sprijină, sub toate formele, acțiunile preventive inițiate de federațiile de specialitate și desfășoară campanii educative în unitățile de învățământ preuniversitar în scopul dezvoltării, în rândul elevilor, a spiritului civic și a unui comportament prosocial.

Pentru prevenirea faptelor antisociale pe timpul manifestărilor sportive, precum și pentru prevenirea violenței în sport, compartimentul de profil a organizat 12 acțiuni în cadrul a 3 campanii : Invitație la Fair — Play!, Sport fără violență! și Alege să fii Fair — Play!

La cele trei programe au participat un număr de 5.410 persoane, au fost distribuite spre informarea cetățenilor un număr de 3.162 materiale informative (pliante, flyere), la niciuna dintre manifestări nefiind constatate activități antisociale ale suporterilor atât cu ocazia participării la competiții și jocuri sportive, cât și la alte manifestări publice.

Pregătirea debutului sezonului competițional

La nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost desfășurate întâlniri cu reprezentanți ai Direcției Județene pentru Sport și Tineret, organizatorii de jocuri sportive, responsabilii de ordine și siguranță, reprezentanți ai Poliției, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Poliția Locală, precum și reprezentanți ai altor instituții implicate în asigurarea măsurilor de ordine publică, având ca scop schimbul de date de interes, informarea reciprocă cu aspecte de noutate, stabilirea modalităților și canalelor de cooperare, respectiv stabilirea și operaționalizarea procedurilor de lucru.

Premergător debutului competițional au fost urmărite aspecte precum:

— existența unor sisteme eficiente de comunicare cu publicul;

— existența unui spațiu care să fie destinat organizării punctului de comandă aflat la dispoziția forțelor de ordine;

— existența și funcționarea sistemului de supraveghere video;

— existența afișelor cu atenționări adresate participanților;

— existența locului special amenajat pentru depozitarea obiectelor reținute în urma efectuării controlului corporal preventiv și al bagajelor;

— stabilirea locului de dispunere în arena sportivă a suporterilor oaspeți.

În data de 10 iulie 2017 a avut loc o activitate de verificare a condițiilor de siguranță la Sala Polivalentă Bistrița, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 4 / 2008 — privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, modificată și completată cu Legea 10 din 2012.

La ședința de cooperare care a avut loc cu această ocazie au participat reprezentanți din cadrul:

— Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud;

— Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud / Poliția mun. Bistrița;

— Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud;

— Direcției Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud;

— Organizatorul competițiilor, Clubul Sportiv Municipal Bistrița, inclusiv responsabilul de ordine și siguranță al organizatorului de joc;

— Poliția Locală a municipiului Bistrița, care pe baza protocolului cu organizatorul, va asigura măsurile de ordine publică în interiorul Sălii Polivalente.

Scopul întâlnirii de lucru a fost schimbul de date de interes, informarea reciprocă asupra aspectelor de noutate, stabilirea modalităților și canalelor de cooperare, stabilirea și operaționalizarea procedurilor de lucru; verificarea multidisciplinară a condițiilor de siguranță la arena sportivă.

Premergător debutului sezonului competițional 2016 — 2017, cât și pe timpul desfășurării acestuia, activitățile desfășurate de ofițerii de informare au vizat în principal următoarele aspecte:

— desfășurarea unor întâlniri de lucru/ședințe de cooperare/activități de evaluare premergător debutului sezonului competițional / în pauza competițională cu responsabilul de ordine și siguranță sau alți oficiali ai cluburilor sportive care organizează jocuri sportive cu grad de risc;

— desfășurarea de activități pentru consilierea responsabilului de ordine și siguranță al cluburilor în toate problemele de ordine și siguranță publică și informarea acestora cu date de interes pentru manifestările sportive în vederea stabilirii măsurilor în consecință și înscrierea acestora în Planul de acțiune întocmit pentru asigurarea ordinii publice la competițiile și jocurile sportive;

— supravegherea evoluției evenimentelor, identificând persoanele cu comportament violent sau care instigă la dezordine, în scopul analizării în timp oportun a premiselor privind tulburarea ordinii publice, precum și cele care pun în pericol viața sau integritatea fizică a persoanelor;

Direcții de acțiune pentru perioada următoare:

— menținerea la un nivel ridicat a misiunilor pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță cu ocazia competițiilor sportive;

— asigurarea ordinii și siguranței publice cu ocazia Campionatului Mondial de Culturism și Fitness (Juniori și Masters)—10-13 noiembrie 2017;

— verificarea respectării obligațiilor organizatorilor de evenimente sportive;

— verificarea periodică din punctul de vedere al respectării condițiilor de siguranță a arenelor în incinta cărora se vor desfășura competiții sportive cu grad de risc;

— continuarea activităților preventiv-educative pentru sezonul competițional viitor (tur) în vederea creșterii gradului de siguranță a participanților la competiții sportive;

— asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea cu eficiență sporită a activităților ofițerului de informare și a monitorilor de securitate;

— desfășurarea unui exercițiu de intervenție privind restabilirea ordinii publice la Sala Polivalentă.

Parteneri:

Directia Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud;

Comisia Județeană de Acțiune Împotriva Violenței în Sport

Asociația Județeană de Fotbal

CSM Bistrița

ACS HENIU Prundu Bârgăului , etc.

Recommended For You

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.