Featured, ACTUALITATE, CULTURĂ

Informare privind proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2023

Distribuire articol:

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2023, constă în susţinerea unei probe scrise.

Proba se desfăşoară miercuri, 12 iulie, începând cu ora 9:00, în 105 centre de concurs şi are o durată de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore în anumite situaţii speciale (pentru candidaţii nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere ori în situaţia în care susţinerea acesteia implică dictarea conţinutului de către un candidat cu anumite deficienţe, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă).

În aceste cazuri, comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.

În perioada de înscriere candidaţii au avut posibilitatea de a depune/transmite dosare de înscriere în mai multe judeţe. S-au înscris peste 31.900 de candidaţi, dintre care peste 5.700 de absolvenţi ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licenţă, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoţia curentă.

În cadrul concursului sunt testate cunoştinţele de specialitate şi didactica specialităţii, în baza unor programe specifice, aprobate prin ordin al ministrului. Subiectele pentru cele 112 discipline, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.

La nivel naţional sunt disponibile 6.837 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată: 5.945 în mediul urban şi 1.342 în mediul rural.

Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări:

Educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.154);

Învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (962);

Profesori în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică (953);

Educator puericultor (695).

Cei mai mulţi candidaţi s-au înscris la disciplinele corespunzătoare ocupării posturilor de educatoare/profesor pentru învăţământul preşcolar cu predare în limba română (peste 7.100 de candidaţi), respectiv posturilor de învăţători/profesor pentru învăţământul primar cu predare în limba română (peste 4.400 de candidaţi). De asemenea, un număr substanţial de candidaţi se înregistrează la disciplinele educaţie fizică şi sport (peste 2.800 de candidaţi), limba şi literatura română (peste 1.900 de candidaţi) şi limba engleză (peste 1.500 de candidaţi).

Lucrările scrise vor fi evaluate în 12 centre de evaluare, constituite pe discipline, la nivel naţional.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afişate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul dedicat. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (la adresele comunicate public de fiecare inspectorat şcolar) în data de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menţionat în data de 26 iulie.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în şedinţele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 şi 28 iulie.

Organizarea şi desfăşurarea probei scrise sunt asigurate de inspectoratele şcolare (prin comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului), iar coordonarea metodologică revine Ministerului Educaţiei.

Sălile de multiplicare a subiectelor, sălile de concurs şi sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de concurs, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă sunt dotate cu camere de supraveghere audio-video.

Pentru a obţine statutul de titular (angajarea pe perioadă nedeterminată), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Cadrul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2023, precum şi programele specifice pentru concurs sunt disponibile aici: http://titularizare.edu.ro/2023/

BIROUL DE PRESĂ


Distribuire articol: