INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aflate pe agenda şedinţei Guvernului României din 31 mai 2017, ora 13.00

I.  PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a

Regulamentului (UE) NR.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-15.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la aceasta privind aspecte specifice referitoare la echipamentele aeronavelor, adoptate împreună la Cape Town, la 16 noiembrie 2001

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-13.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 14 decembrie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 4 august 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/PL.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

II.  PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/OUG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

III.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-62.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-63.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru plata financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-64.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-65.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-66.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-67.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti”

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-68.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 şi 2806, şi a adresei poştale a imobilului 2932 în urma întabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unor părţi din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-69.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-70.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-71.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

IV.  MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Elemente preliminare de poziţionare a României în perspectiva negocierilor privind politica de coeziune post-2020

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea soluţiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanţate din fonduri europene, în domeniul deşeurilor, astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fie periclitată şi care să asigure funcţionalitatea şi intrarea în uz a proiectelor până la termenul stabilit în Memorandumul nr.20/3709/MB/27.02.2017 cu tema: Aprobarea listelor proiectelor nefuncţionale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.678/2015, dar nu mai târziu de 31.03.2019

3. MEMORANDUM cu tema: Măsuri de conformare cu standardul de transparenţă privind schimbul de informaţii în scopuri fiscale elaborat de Forumul Global privind Transparenţa şi Schimbul de Informaţii în Scopuri Fiscale

4. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Preşedintelui Părţii române la cea de-a VIII-a sesiune a Comisiei Mixte interguvernamentale româno-ungare de cooperare economică, Budapesta, 2017

5. MEMORANDUM cu tema: Reconfirmarea candidaturii României pentru relocarea la Bucureşti a Agenţiei Europene pentru Medicamente şi aprobarea unor măsuri logistice

 

V.  INFORMĂRI

1. Informare privind stadiul pregătirii alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017

Recommended For You

About the Author: Seserman Alin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.