ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud organizează selecţie pentru studenţii care doresc să lucreze în Germania

În perioada următoare, studenţii care doresc să aplice pentru un job de vacanţă de vară în anul 2018 (minim 2 luni) în Germania, se pot înregistra la Compartimentul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud.

Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi în domeniul hotelier – gastronomic, în gastronomia de sistem (fast-food), în producţia industrială şi în domeniul serviciilor.

Menţionăm că pot participa studenţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care urmează cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii şi care au cunoştinţe bune/foarte bune de limbă germană.

Documentele necesare înregistrării dosarului sunt:
– copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);
– fişa de solicitare – Bewerbung – completată în 2 exemplare la calculator şi semnată (formularul tipizat);
– adeverinţa de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează (tipizat facultate);
– adeverinţa de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat);
– 3 fotografii tip paşaport;
– copie permis de conducere (dacă este cazul).

Interviul cu angajatorii germani va fi susţinut prin intermediul programului Skype. Interviul este menit să verifice şi nivelul de cunoaştere a limbii germane.

Toate documentele necesare pentru înscriere, precum şi instructiunile de completare a acestora pot fi obţinute de la consilierul EURES din cadrul A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud. Înregistrarea se va desfăşura până în data de 9 februarie 2018 la sediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, din Bistriţa, strada Gării, nr. 2-4, cam.16 birou EURES.

Otilia Râpan
Director Executiv

Întocmit,
Adina Preda – consilier EURES