ACTUALITATE, POLITICĂ

Joi 3 Mai 2018, ora 15.00, ședință extraordinară a Consiliului Local Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 3 mai 2018, ora 15,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa nr.3/D din 29.05.2009;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistriţa”;
  3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile situate în intravilanul municipiului Bistriţa;
  4. Avizul Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru atribuirea denumirii instituţiei publice de interes judeţean Club Sportiv „Gloria 2018” Bistriţa-Năsăud.