ACTUALITATE, POLITICĂ

Klaus Iohannis a respins și a treia propunere de numire a Liei Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării

Klaus Iohannis a înștiințat-o, joi dimineață, pe Viorica Dăncilă, printr-o scrisoare, că a respins și a treia propunere de numire a Liei Olguța Vasilescu în funcția de ministru al Dezvoltării. Lipsa experiența experienţei în gestionarea dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a făcut declarații controversate și a avut presiuni asupra justiției. Aseară, premierul a anunțat că va primi un răspuns rapid de la șeful statului în acest sens. Președintele urmează să anunțe decizia sa și în privința propunerii lui Mircea Drăghici la portofoliul transporturilor.

Scrisoare transmisă de către Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, Prim-ministrului României, doamna Vasilica-Viorica Dăncilă

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 7 februarie a.c., o scrisoare Prim-ministrului României, doamna Vasilica-Viorica Dăncilă, referitoare la propunerea de numire în funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Vă prezentăm, în continuare, textul scrisorii:

Doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă,

Prim-ministrul României

Stimată doamnă Prim-ministru,

Prin Decretul nr. 5/2019 s-a constatat vacanţa funcţiei de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ca urmare a demisiei domnului Paul Stănescu din această funcţie. Propunerile înaintate succesiv, de numire în această funcţie de membru al Guvernului, nu au fost însoţite de înscrisurile din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, aspecte ce v-au fost comunicate prin adresele nr. CP1/149/10.01.2019 şi CP1/189/17.01.2019.

În temeiul art. 85 alin. (2) din Constituţie, la data de 21 ianuarie a.c., prin adresa înregistrată sub nr. 5/105/2019 aţi înaintat propunerea de numire a doamnei Lia-Olguţa Vasilescu în funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice însoţită de documentaţia completă, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este „autoritatea pentru: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, amenajarea spaţiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, ajutor de stat aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate”.

Analizând activitatea persoanei propuse, astfel cum rezultă aceasta din documentaţia transmisă, constat că doamna Lia-Olguţa Vasilescu nu are pregătirea de specialitate necesară în niciunul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al ministerului pentru care este propusă. De asemenea, din aceeaşi documentaţie constat că doamna Lia-Olguţa Vasilescu nu are experienţa în materie necesară promovării şi gestionării politicilor publice guvernamentale la nivel naţional în domeniul complex al dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Astfel, în calitate de primar, doamna Lia-Olguţa Vasilescu nu a promovat şi nu a gestionat politici publice de nivel naţional, iar în calitate de parlamentar a desfăşurat activitate în comisii parlamentare care, prin obiectul de activitate, sunt direct legate fie de pregătirea sa profesională, respectiv domeniul culturii, artei şi mijloacelor de informare în masă, fie au legătură cu experienţa obţinută în calitate de ministru, respectiv domeniul muncii şi protecţiei sociale.

Totodată, nu se poate ignora faptul că, în calitate de ministru al muncii şi justiţiei sociale, doamna Lia-Olguţa Vasilescu a promovat un cadru lipsit de transparenţă în relaţia cu societatea civilă şi în procesul de dialog social, fără consultarea actorilor implicaţi. Or, realizarea şi asigurarea unui dialog autentic, prin implicarea partenerilor din administraţia publică, mediul academic şi societatea civilă, alături de pregătirea şi experienţa profesională sunt esenţiale pentru exercitarea acestei funcţii de demnitate publică. La conturarea acestui profil se adaugă declaraţiile controversate, atacurile la persoană virulente, limbajul folosit în comunicările publice, presiunile asupra justiţiei, reţinute inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, toate acestea fiind aspecte care vin în contradicţie cu cerinţele de responsabilitate pe care le implică deţinerea unei funcţii de înaltă demnitate publică, precum cea de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Faţă de aceste considerente, am decis să resping propunerea de numire a doamnei Lia-Olguţa Vasilescu în funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. În consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 85 alin. (2) din Constituţie şi ţinând seama de jurisprudenţa Curţii Constituţionale, urmează să înaintaţi o altă propunere pentru funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice care, în mod necesar, pe lângă respectarea condiţiilor prevăzute de lege, ar trebui să răspundă şi cerinţelor referitoare la pregătirea generală, pregătirea în specialitatea domeniului, experienţa în materie, instruirea şi aptitudinile pentru funcţia în domeniu, reputaţia neştirbită şi moralitatea.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, KLAUS IOHANNIS

Departamentul Comunicare Publică