ACTUALITATE

Klaus Iohannis: “România este un stat adânc ancorat în cultura europeană şi un puternic susţinător al proiectului european”

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susţinut luni, 17 septembrie a.c., la Romexpo, o alocuţiune în cadrul sesiunii plenare “The Three Seas Initiative in a Challenging International Context”.

Vă prezentăm în continuare textul alocuţiunii:

“Doamnă şi domnilor Preşedinţi,
Doamnă comisar,
Doamnelor şi domnilor,

Plenara care deschide Forumul de Afaceri are o tematică pe cât de vastă, pe atât de complexă. În ultima perioadă, a avut loc o acumulare a tensiunilor în economia globală, care a venit pe fondul unui mediu securitar în erodare. Suntem, de aceea, expuşi unor riscuri majore, care afectează toţi participanţii la comerţul internaţional cu bunuri şi servicii.

Sunt de părere că viitorul economiei mondiale trebuie susţinut mai degrabă prin eforturi de a consolida dialogul dintre toate părţile implicate şi de a întări reglementările multilaterale, pentru ca acestea să fie cu adevărat eficiente. Desigur, beneficiile echilibrat distribuite şi reciprocitatea constituie baza oricăror aranjamente multilaterale funcţionale.

Ideea înfiinţării Iniţiativei celor Trei Mări a pornit tocmai de la constatarea menţinerii unui decalaj de dezvoltare economică între vechile şi noile state membre ale Uniunii Europene şi de la dorinţa de atenuare a acestuia. Iniţiativa acţionează concomitent în trei direcţii principale – dezvoltarea economică, coeziunea europeană şi consolidarea legăturilor transatlantice.

O bună cale pentru recuperarea decalajului de dezvoltare economică între vechile şi noile state membre ale Uniunii este creşterea interconectivităţii în regiunea celor trei mări, în primul rând în domeniile energiei, transportului şi digital, în special pe axa Nord-Sud, dar nu numai.

Iniţiativa, care odată cu Summitul de la Bucureşti ajunge să livreze rezultate şi instrumente concrete, este circumscrisă obiectivelor pieţei interne a Uniunii Europene. Sunt convins că acest format de cooperare va aduce o contribuţie substanţială la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în cele trei domenii, completând eforturile Uniunii Europene în acest sens.

Cred cu tărie că o interconectivitate sporită între cele 12 state participante va contribui la creşterea convergenţei economice şi a coeziunii între membrii Uniunii Europene, la aprofundarea integrării europene şi, implicit, la stabilitatea şi prosperitatea Uniunii.

Din această perspectivă, contăm pe sprijinul instituţiilor europene, a căror prezenţă la Bucureşti în aceste zile alături de noi o salut şi doresc să o valorificăm pe deplin. Viitorul Uniunii Europene este unul al unităţii şi coeziunii, iar Iniţiativa celor Trei Mări poate contribui concret la conturarea acestuia.

La fel de relevantă pentru succesul Iniţiativei este participarea partenerilor din Statele Unite ale Americii, atât la nivel de autorităţi, cât şi al companiilor americane cu interese de afaceri în regiune. Pentru Statele Unite, interconectivitatea regională capătă astfel, pe lângă relevanţa implicării în Europa pe dimensiunea de securitate, tot mai bine conturată în ultimii ani, şi o semnificaţie aparte, economică.

România este un stat adânc ancorat în cultura europeană şi un puternic susţinător al proiectului european, care în acelaşi timp a construit un parteneriat strategic puternic şi diversificat cu Statele Unite ale Americii. Suntem deci extrem de interesaţi să menţinem o relaţie transatlantică operaţională şi robustă, vitală pentru sistemul de valori al civilizaţiei occidentale. Iniţiativa celor Trei Mări este o expresie a acestei abordări strategice a României, fiind o contribuţie regională la consolidarea parteneriatului transatlantic.

Într-o lume şi într-o perioadă marcate de evenimente şi evoluţii complexe în plan global şi regional, cred că noua etapă pe care o deschidem astăzi în cadrul Iniţiativei celor Trei Mări, orientată spre rezultate concrete, oferă un exemplu pozitiv şi de urmat.

Este vorba despre exemplul unei cooperări benefice nu numai pentru partenerii din regiune, dar şi pentru cei din imediata apropiere – din Balcanii de Vest şi din Vecinătatea Estică. Interconectivitatea sporită şi extinderea contactelor directe între mediile de afaceri vor conferi o dinamică pozitivă altor proiecte economice din statele învecinate.

Cred cu tărie că instrumentele create odată cu Summitul celor Trei Mări de la Bucureşti vor aduce valoare acestei platforme informale, care acum va dispune de instrumente concrete pentru atingerea obiectivelor sale.

Astfel, vom avea o listă scurtă de proiecte prioritare de interconectare, pe deplin compatibile cu politicile Uniunii Europene, aducem la realitate acest format al Forumului de Afaceri, vom dispune de o reţea a Camerelor de comerţ din ţările participante, care să sprijine activitatea Forumului de Afaceri şi activitatea comunităţilor de afaceri din regiune, şi va fi înfiinţat un Fond de Investiţii regional, care să sprijine implementarea proiectelor prioritare.

Doamnelor şi domnilor,

Nu pot decât să mă bucur că România are ocazia de a găzdui un eveniment cu o astfel de semnificaţie şi anvergură. Reiterez speranţa că această oportunitate va fi valorificată pe deplin, pentru identificarea unor modalităţi concrete de implicare a mediului de afaceri în implementarea proiectelor Iniţiativei celor Trei Mări.

În acelaşi timp, este crucial ca acest moment să genereze noi impulsuri pentru conectarea operatorilor economici într-o veritabilă reţea regională generatoare de noi idei şi oportunităţi de afaceri, pentru prosperitatea economiilor şi societăţilor noastre.

Departamentul Comunicare Publică