DIN TRANSILVANIA, EDUCAŢIE/CULTURĂ

Laptopuri cu conexiune la internet pentru studenţii UBB cu bursă socială

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a semnat vineri, 30 iulie, un contract de finanţare în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, pentru implementarea unui nou proiect cu titlul TIC4UBB, ID 144800.

Contractul de finanţare în valoare totală de 7.265.695 lei, a fost semnat cu Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale şi are ca scop achiziţionarea a 2.000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru 2.000 de studenţi beneficiari de bursă socială sau bursă socială ocazională. UBB va demara astfel procedurile de achiziţionare şi distribuire a laptopurilor conform unei metodologii interne.

Proiectul a fost depus în cadrul Componentei 1 Acţiunea 2.3.3. apelul 2, Axa Prioritară: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Operaţiunea: Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultura şi se va implementa în perioada 2 august 2021- 31 iulie 2022.

“Proiectul vine ca răspuns la nevoia de a asigura accesul studenţilor UBB care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale, la activităţile didactice în mediul on-line, în contextul epidemiologic actual, dar are ca scop secundar şi creşterea utilizării tehnologiei în procesul educaţional. Criza pandemică mondială a scos la iveală multiple decalaje inclusiv în rândul studenţilor UBB subliniind nevoile diverse ale acestora pentru a putea face faţă corespunzător noilor provocări generate de necesitatea de a se conecta la mediul on-line. Este adevărat că ne dorim reînceperea anului universitar în format clasic, dar, în egală măsură, ne dorim ca studenţii noştri să se bucure de măsurile de digitalizare implementate în ultima perioadă în cadrul universităţii noastre.”, declară managerul proiectului, prof. univ. dr. Dan Lazăr, prorectorul responsabil cu finanţarea, digitalizarea şi relaţia cu studenţii.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniază că “acest proiect se încadrează într-un context mai larg, UBB asumându-şi statutul de universitate românească world-class (QS*****) care promovează excelenţa, dar, care, ca instituţie publică, este sensibilă şi la nevoia de incluziune. În acelaşi context, UBB a mărit, din resurse proprii, numărul burselor sociale pentru a ajuta toţi studenţii care indeplineau criteriile minimale pentru obţinerea unei burse socială să facă mai bine faţă pandemiei”.

Direcţia Comunicare şi PR a UBB