ACTUALITATE, ECONOMIC

Lucrări de cadastru pentru aproape 300 de unităţi administrative

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 297 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 37 de județe. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), iar finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR): https://bit.ly/2VumNuf
Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare.
Procedura va fi finalizată cu încheierea unui contract multianual/lot. Valoarea totală estimată este de 461.428.197,34 de lei (fără TVA).
Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Astfel, la această procedură pot depune oferte toți operatorii economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 septembrie 2021.
Lista celor 297 de UAT-uri pentru care au fost demarate procedurile de atribuire este disponibilă aici https://bit.ly/3jmVg6d