ECONOMIC

MADR prelungeşte termenul de depunere pentru proiectele aferente submăsurii 16.1a

MADR, prin DGDR- AM PNDR, anunţă prelungirea termenului de depunere al proiectelor pentru submăsura 16.1a ‘Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul pomicol’ până la data de 10 aprilie 2019, ora 16.00.

Ţinând cont de natura complexă a proiectelor cu un puternic accent pe inovare, MADR a venit în întâmpinarea solicitărilor potenţialilor beneficiari prin această decizie.

În prezent se derulează sesiunea de depunere de proiecte aferentă sub-măsurii 16.1a ‘Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul pomicol’, care contribuie la promovarea inovării şi cooperării în sectorul agroalimentar, prin dezvoltarea de proiecte-pilot si de noi produse, practici şi tehnologii.
Sesiunea de depunere a Cererilor de Exprimare a Interesului (CEI) aferentă etapei I s-a bucurat de un interes deosebit în rândul potenţialilor beneficiari fiind depuse un număr 73 CEI aferente submăsurii 16.1a.

După finalizarea procesului de evaluare şi selecţie aferent etapei I, au fost invitate în etapa II de depunere în cadrul submăsurii 16.1a un număr de 17 de potenţiale Grupuri Operationale.