LIFESTYLE

Mănăstirea Moisei, cel mai vechi lăcaş din cult din Maramureş

Mănăstirea Moisei, cel mai vechi lăcaş din cult din Maramureş, este așezată deasupra satului Moisei, la poalele muntelui Pietrosu Rodnei (2303 m).

Localitatea Moisei a făcut parte din domeniul lui Bogdan, voievod al Maramureșului, domn întemeietor al Moldovei independente și al dinastiei Mușatinilor.

În 1599, călugării de aici au ridicat biserica veche, care se păstrează și astăzi. Dintre călugării de atunci se păstrează numai numele unuia, monahul Iosif. Pe o bârna din peretele sudic al bisericii stă scris: „Aceasta biserica noua au ridicat-o calugarul Iosif în anul Domnului 1599”. Pentru a feri mănăstirea de influențe străine sau de acapararea de către alte culte, călugării au pus-o sub ocrotirea puternicei mănăstiri a Sfântului Ștefan cel Mare de la Putna.

Această biserică a rezistat tuturor valurilor istorice. Ea a fost ferită de arderea tătărilor din 1717, care au aprins o mulțime de biserici din Maramureș, chiar și în satul Moisei au fost arse două biserici atunci. A scăpat și de distrugerile crudului general Bukow, care a ras de pe suprafața Transilvaniei aproape toate mănăstirile.
Biserica mică este construită din lemn de molid și a fost așezată pe o fundație construită din piatră brută, puțin ridicată deasupra solului. Are lungimea de 12,5 metri, iar lățimea de 4,5 metri și a fost restaurată în anul 2011.

Biserica mare a fost zidită în 1911 de către Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla. A fost repictată în 1982 și resfințită în 1986.

La Mănăstirea Moisei a funcționat o școală, unde tinerii învățau carte. Aici a fost și o școală de pictură, unde unii călugări talentați pictau icoane iar alții au devenit pictori de biserici. La această mănăstire se inițiau viitorii preoți și cântăreți bisericești.  

Potrivit tradiției locale, așezată într-o inscripție, pe peretele nordic al bisericii actuale, primul locaș monahal din Moisei a fost ridicat de către credincioșii Moise Coman și soția sa, Dochia, în jurul anului 1599. Cei doi creștini au ridicat locașul în amintirea fiului lor, plecat în Basarabia, pentru a se căsători, însă nu s-a mai întors niciodată. Pentru a fi ocrotit, oriunde s-ar fi aflat, viu sau mort, părinții săi au hotărât să ridice o mănăstire.

Când au terminat biserica, un monah de la Mănăstirea Putna s-a oprit lângă aceasta, adunând ajutoare pentru refacerea mănăstirii amintite, care fusese prădată de tătări. Acest monah, Grigorie, s-a dovedit a fi tocmai fiul celor doi, care intrase în monahism, în Mănăstirea Putna.

În urma insistențelor părinților săi, monahul a rămas în satul Moisei, unde a pus bazele unui locaș monahal, în jurul bisericuței deja zidite. Mănăstirea Moisei a fost sfințită în august 1672, când s-a prăznuit și hramul acesteia, adică Adormirea Maicii Domnului.