EDUCAŢIE/CULTURĂ

Mari oameni politici. Ion Mihalache

Ion Mihalache: ,,Țările avansate economic nu-şi trimit produsele pe piaţă neprelucrate, ci le industrializează, adică nu vând grâu, ci fac făină din el”.

Ion Mihalache este fondatorul Partidului Țărănesc, care a fuzionat cu Partidul Național Român condus de Iuliu Maniu, ulterior partidul s-a numit Partidul Național Țărănesc. După revenirea de pe front, în 1918, în jurul învăţătorilor de la sate se va constitui viitorul Partid Ţărănesc. La Congresul Învăţătorilor, organizat în decembrie 1913 la Bucureşti, Ion Mihalache a fost ales preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor. Încă de la început, acesta se poziţionează critic faţă de liberali şi conservatori, care dominau politica românească. Votul universal va schimba radical situația politică din România interbelică, iar Partidul Țărănesc obține, încă de la primele alegeri, rezultate electorale de excepție și care se situează în zona tradiționalistă a politicii românești.

Ion Mihalache s-a născut pe 3 martie 1882 la Topoloveni. După succesul electoral din 1919, partidul lui Mihalache formează un bloc guvernamental alături de Partidul Național Român din Transilvania, formând guvernul Alexandru Vaida-Voevod. Ion Mihalache deținea funcția de ministrul Agriculturii și Domeniilor, iar o primă realizare care a dat conținut și profunzime învățământului agricol a fost cea datorită legii din 1920 (cunoscută sub numele de „Legea lui Ion Mihalache”) prin care, pentru instruirea elevilor, s-au atribuit școlilor agricole terenuri în suprafață de circa 100 ha, iar celor horticole de 25 de ha. Între 1928 și 1930, Mihalache a fost din nou ministru al Agriculturii și Domeniilor, în guvernele național-țărăniste, ulterior deținând chiar și externele în guvernele Mironescu și Maniu. A fost președintele Partidului Național Țărănesc în perioada când Iuliu Maniu a renunțat la funcție.

La alegerile din 1928, PNȚ a obţinut 77,77% din voturi, fiind cel mai mare scor obținut vreodată de un partid în România.

După venirea la putere a comuniștilor, prin guvernul condus de Petru Groza, Ion Mihalache este arestat cu ocazia diversiunii cunoscute sub denumirea de „Înscenarea de la Tămădău”, punctul de plecare al unui proces intentat împotriva unor personalități marcante ale PNȚ. La 12 noiembrie 1947, în urma acestui proces, a fost condamnat la temniță grea pe viață, 10 ani degradare civică, confiscarea averii și 50.000 de lei cheltuieli de judecată.

Ion Mihalache a decedat în 5 februarie 1963, în închisoarea de la Râmnicu Sărat.

Țărănismul în viziunea lui Ion Mihalache.

Mica proprietate a fost susţinută de Mihalache, fiind ideea de bază în jurul căreia și-a dezvoltat întreaga filosofie a economiei agrare țărăniste, care viza în primul rând protejarea familiior de ţărani, care, nu puteau face față comerțului industrial, importurilor de produse agroalimentare, cum de altfel se întâmplă și astăzi în România.

În sensul lui cel mai profund, ţărănismul, ca soluţie politică, era, într-un fel, emanaţia speranţelor puse în această clasă nouă de toate categoriile sociale ale satelor fie că erau ţărani înstăriţi sau proprietari mici şi mijlocii apăruţi după reforma agrară. El a pornit de la principiul simplu că proprietatea trebuie să fie a celui care cultivă pământul, loturile fiind dimensionate după nivelul forţei de muncă a fiecărei familii ţărăneşti, pe de altă parte susţinând reducerea dimensiunilor moşiilor şi împărţirea pământului către ţărani, către cei care munceau pământul și care era considerat ca având funcţie socială.

Mihalache a susţinut în permanenţă că România nu poate rămâne stat liberal şi nu poate deveni unul comunist. România, în opinia lui, trebuie să se asigure că statul garantează drepturile cetăţenilor, respectarea legii, a ordinii, continuarea tradiţiei, viaţa bisericii, echilibrul social şi interesul public. Astfel, „România Nouă”, cum o denumeşte, trebuie să fie înainte de toate un stat de dreptate, un stat de autoritate, un stat de ordine, stat creştin şi stat democratic. El întrevedea o nouă formă politică situată între socialism şi capitalism, ca o a treia cale. Ion Mihalache susţinea că noul stat va veni „pe ruinele capitalismului şi liberalismului”.

Fiecare acolo unde se pricepe, conform pregătirii sale, în funcţie de talentul, cinstea şi îndemânarea fiecăruia, era deviza lui Mihalache: „Mina de aur proaspăt este potenţialul de lucru al naţiunii române, în ceea ce priveşte putinţa de utilizare a timpului, a capacităţii şi talentului românului, a disponibilităţilor pământului prin muncă intensă şi disciplinată, dar de care să nu profite parazitismul social, financiar şi politic, după obiceiul trecutului, ci însuşi muncitorul să intre în beneficiul muncii lui”(2).

Ion Diaconescu despre marele om politic: „Modest dar curajos, dominat de bun simţ, cinstit cu sine însuşi şi cu semenii săi, harnic ca o albină, totdeauna şi-a consumat întreaga energie pentru binele celor năpăstuiţi. Având permanent faruri călăuzitoare credinţa creştină şi iubirea de patrie, era firesc să nu rătăcească drumul”.