ECONOMIC

MDRAP a publicat ghidul solicitantului pentru inovare şi transfer tehnologic

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, a aprobat, pe data de 20 iulie 2018, versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea de Investiţii 1.1. – Operaţiunea A: Măsuri de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru entităţile de inovare şi transfer tehnologic (Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiţii 1.1), în cadrul apelului de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1.

Pot depune cereri de finanţare entităţile de inovare şi transfer tehnologic (ITT) legal constituite, autorizate provizoriu sau acreditate ori care urmează a fi autorizate provizoriu/ acreditate, din mediul urban şi rural, din regiunile mai puţin dezvoltate ale României: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest şi Centru.

Entităţile de inovare şi transfer tehnologic pot fi:

Unităţi şi instituţii de drept public

– autorităţi publice centrale;

– autorităţi publice locale;

– institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

– instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

– institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;

– alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public;

– centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;

– institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;

– alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.

Unităţi şi instituţii de drept privat

– instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

– institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;

– alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;

– alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial;

– societăţi care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;

– Camere de comerţ (şi industrie) (CC), (înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare).

Entităţile din infrastructură se pot constitui şi cu participarea mai multor persoane juridice din categoriile de mai sus, precum şi în parteneriat cu organizaţii similare din alte state.

Vor fi sprijinite activităţi specifice realizării de investiţii pentru dezvoltarea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT) şi a centrelor de competenţă, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi cu documentele regionale de specializare inteligentă: * crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT) – construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente şi software, şi *achiziţionarea de servicii de transfer tehnologic specific.

Pentru proiectele în care sunt incluse doar activităţi ce se încadrează în prevederile ajutorului de stat regional, ca şi pentru cele care includ şi activităţi ce intră sub incidenţa ajutorului de minimis, valoarea finanţării nerambursabile acordate este între minim 75.000 de euro şi maxim 3 milioane de euro, alocarea totală a acestui apel fiind de 66 de milioane de euro.

Proiectele pot fi depuse începând cu data de 20 august 2018, ora 12.00, până pe data de 20 februarie 2018, ora 12.00. Apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 este non-competitiv (se menţine indiferent dacă valoarea solicitată a proiectelor depuse depăşeşte alocarea regională a apelului).

Ghidul solicitantului a fost publicat şi este disponibil, împreună cu toate anexele, în site-ul www.inforegio.ro, secţiunea APELURI DE PROIECTE: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html.