ACTUALITATE, ECONOMIC

MDRAP si OAR: declaraţie comună pentru dezvoltarea unei politici publice naţionale de arhitectură

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi Alexandru Găvozdea, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, au semnat astăzi, 12 iunie 2019, declaraţia comună a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), privind dezvoltarea unei politici publice naţionale de arhitectură.

Evenimentul a avut loc cu ocazia desfăşurării, la Bucureşti, a Conferinţei Europene pentru Politici Arhitecturale “Future Shapers” (ECAP), găzduită în premieră de România în calitate de ţară care deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

“Suntem martorii unui moment important, când specialişti din toată Europa au dezbătut rolul, instrumentele şi rezultatele unor politici publice în domeniul arhitecturii, contribuind, astfel, la o abordare unitară a acestor problematici. O arhitectură durabilă şi un design urban de calitate înseamnă localităţi competitive şi atractive, investiţii şi turism, iar toate acestea se reflectă în creşterea calităţii vieţii oamenilor”, a precizat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu.

Evenimentul, organizat de MDRAP şi OAR, a reunit experţi europeni din domeniul arhitecturii, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi arhitecţi şefi din administraţia publică, care au abordat subiecte de actualitate privind impactul politicilor de arhitectură la nivel european (locuirea, calitatea spaţiului public, eficienţa energetică a clădirilor, prezervarea patrimoniului cultural etc.) şi au prezentat exemple de bună practică din mai multe ţări europene.

“Valorile pe care le promovează conferinţa de astăzi sunt şi valorile asumate de ministerul nostru în calitate de autoritate naţională competentă în domeniile arhitectură, amenajarea teritoriului, urbanism şi construcţii. Din această poziţie, ne propunem să asigurăm, prin politici publice specifice, o arhitectură de cea mai bună calitate şi un mediu construit sigur, durabil şi atractiv”, a subliniat şi Ciprian Roşca, secretar de stat în MDRAP.

La rândul său, Alexandru Găvozdea, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, a afirmat: “Pentru că împărtăşim responsabilitatea comună privind mediul construit în care trăim (şi petrecem în medie 90% din timp în clădiri), definirea unei politici publice este pasul logic de făcut. Dar trebuie să fim conştienţi că politicile publice bune pentru arhitectură necesită o asumare puternică, pe termen lung, a mediului politic, care să recunoască şi să asigure implementarea mecanismelor complexe necesare pentru a utiliza politicile publice.”

Conferinţa de astăzi a fost cofinanţată din timbrul de arhitectură, un fond dedicat promovării culturii mediului construit în societate.

Redăm mai jos textul integral al Declaraţiei comune pentru dezvoltarea unei politici publice naţionale de arhitectură:

Exercitarea la un nivel superior a actului administrativ şi profesional prin elaborarea şi utilizarea de politici publice urmăreşte ţinte de durată, în beneficiul general al societăţii. Politicile publice asigură coordonarea între domenii şi fundamentează bune practici, reuşind în acelaşi timp să comunice public scopurile asumate.

În ceea ce priveşte arhitectura, acestea asigură un cadru de asumare a unor decizii şi a procesului pentru obţinerea unui rezultat mai bun pentru mediul construit, din punctul de vedere al calităţii şi al sustenabilităţii. Ele sunt la fel de utile pentru zona publică legislativă şi executivă, pentru arhitecţii care prestează servicii specializate, cât şi pentru beneficiarii proiectelor acestora, fie ei publici sau privaţi.

Anul deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene constituie un moment propice pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii din România. O confirmare este şi organizarea Conferinţei Europene pentru Politici Arhitecturale – Future Shapers, care aduce la Bucureşti exemple de bune practici, experienţe din alte ţări şi modele pentru abordarea aspectelor vieţii comune la care contribuie arhitecţii şi arhitectura.

Angajamentul comun luat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ordinul Arhitecţilor din România, în continuarea bunei colaborări instituţionale avute permanent până în prezent, se va manifesta în viitor prin dezvoltarea unei politici publice naţionale de arhitectură, în vederea creşterii calităţii mediului construit, România alăturându-se astfel ţărilor care sunt mândre să folosească acest deziderat la nivel de politică publică, în linie cu obiectivele asumate de comunitatea europeană.

Conferinţa Europeană pentru Politici Arhitecturale “Future Shapers” precede Reuniunea informală a miniştrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urbană, care va avea loc vineri, 14 iunie 2019, la Palatul Parlamentului. În cadrul Reuniunii de vineri vor fi lansate două noi parteneriate ale Agendei Urbane a Uniunii Europene, direct legate de politicile publice în domeniul arhitecturii:

– Parteneriatul pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural,

– Parteneriatul pentru Siguranţă în Spaţiul Public.

Informaţii suplimentare

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor, având, în această calitate, atribuţii referitoare atât la asigurarea cadrului strategic, de politici publice şi de reglementare, cât şi de diseminare a bunelor practici şi de formator de opinie. În cadrul programului PRES RO2019, MDRAP organizează o serie de evenimente şi întâlniri ale experţilor, directorilor generali şi miniştrilor responsabili cu problematica urbană şi teritorială.

Ordinul Arhitecţilor din România este organizaţia profesională de interes public, definită prin Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect care are atribuţii privind reglementarea profesiei, dar şi dezvoltarea culturii urbane arhitecturale (“Baukultur”), în sensul creşterii calităţii şi educaţiei locuitorilor cu privire la calitatea arhitecturii şi urbanismului. MDRAP este ministerul de resort al OAR, fiind esenţială creşterea nivelului de colaborare între cele două părţi în vederea atingerii interesului comun şi susţinerii activităţii MDRAP.

Seria de conferinţe europene dedicate politicilor arhitecturale reprezintă un eveniment itinerant informal, găzduit din anul 2000 în diferite ţări care deţin Preşedinţia Consiliului UE şi are ca scop impulsionarea politicilor de arhitectură şi schimbul de experienţă între statele europene. Ediţia de anul acesta de la Bucureşti s-a desfăşurat sub titlul “Future Shapers” şi a subliniat rolul activ al factorilor de decizie, al arhitecţilor şefi, al comunităţii profesionale, al mediului de afaceri şi al societăţii civile în modelarea politicilor arhitecturale viitoare ca pilon de bunăstare socială.