Uncategorized

Memoria zilei: s-a stins din viață scriitorul Lucian Valea

 

Poetul, criticul și istoricul literar Lucian Valea s-a născut  pe 4 martie 1924, în localitatea Şanţ, judeţul Bistriţa Năsăud, și s-a stins din viață, pe 4 aprilie 1992, la Bistrița.

Scriitor de o largă suprafață culturală, de o precocitate ce a atras imediat atenția marilor scriitori ai vremii ( a debutat revuistic la 15 ani în revista ,,Tribuna” condusă de Ion Agârbiceanu), Lucian Valea este numele ,,cel mai pomenit de scriitorii care au a-i datora versul lor, frământările tinereții cu zbaterile cenacleiere ce aveau a-i forma pe linia marii literaturi”.

Debutează editorial la 17 ani Cu volumul ,,Mătănii pentru fata ardeleană”, iar în anul următor îi apare volumul ,,Întoarcerea lângă pământ.” Critica vremii este entuziasmată de talentul tânărului scriitor care promitea foarte mult, drept pentru care Vasile Netea, Octav Șuluțiu,  Olimpiu Boitoș, D. Murărașu, Petru Comarnescu, Matei Alexandrescu, Ion apostol Popescu, Aurel Marin scriu elogios despre lirica sa.

În 1945 se înscrie la facultatea de Litere și Filosofie a Universității București ( pe care o absolvă în 1949) și, în același an, se înscrie în rândurile tineretului Partidului Național Țărănesc.

În 1950 este arestat de Securitate pe motive de apartenență politică și închis, fără judecată, fiind trimis la muncă silnică pe șantierul-penitenciar Onești Baraj de unde este eliberat în 1954.

Începe un lung șir de angajări și demiteri (detenția îl urmărea în continuare), fiind îndeaproape supravegheat de organele de Securitate dovadă stând de pildă, printre altele, ,,Raportul M. A. I. – regiunea Cluj către Direcţia a III-a M. A. I. serviciul 7, din 4.05.1956 de la fila 139”, care specifică, printre altele, legăturile pe care Lucian Blaga le are cu o serie de intelectuaali, menționat fiind și Lucian Valea, alături de Petre Pandrea, Gheorghe Sbârcea, Petre Țuţea, Cornel Regman, Ion Negoiţescu.

În 1990 devine membru PNȚCD și reînființează împreună cu scriitorii Mircea Măluț, Victor Știr și David Dorian revista ,,Săptămâna”, organ de presă și inițiază apariția revistei culturale ,,Minerva.”

A srcis poezie, critică literară, istorie literară, memorii, toate acestea regăsindu-se în volume precum ,,Singurătate în Itaca”, ,,Groapa cu lei”, ,,Jucătorul de cărți”( poezie), ,,Coșbuc în căutarea universului liric”, ,,Pe urmele lui George Coșbuc,” iar după 1990 i se ditează remarcabilul volum ,,Generația amânată” ( editura Limes, 2002) și seria de Opere I-VI( Editura Limes, 2012, ediție îngrijită și revizuită de Mircea Măluț).

,,…şi-l ascultam vorbind despre marii scriitori cu care a avut ocazia să se întâlnească de-a lungul vremurilor: Lucian Blaga, care de altfel l-a şi vizitat la Sângeorz Băi, prilej cu care marele filosof a făcut câteva remarci adânci despre locurile, apa şi oamenii de pe aici, George Bacovia, Radu Stanca, Petru Comarnescu, Gala Galaction, Ion Minulescu, marele matematician din „dinastia culturală” Moisil – Grigore Moisil -, Cezar Petrescu, Ion şi Dinu Pillat, criticul Vladimir Streinu, Ionel Teodoreanu, Octav Şuluţiu, Traian Chelariu, Ion Chinezu, familia de cărturari Al-George – Ion, Vasile şi, fiul acestuia, Sergiu -, mulţi, mulţi alţii şi, ca o notă aparte, marele George Călinescu, căruia i-a fost şi student şi monumentalul Liviu Rebreanu, cu care s-a întâlnit pe la mijlocul anului 1942, ca refugiat al Ardealului de Nord, la o şezătoare literară organizată de ziarul ,,Tribuna”. Aveam sentimentul că acest om face parte dintr-un ultim val a ceea ce a însemnat marea literatură românească. Făcea o notă aparte, parcă scoborâtor din manualele şcolare, cu părul său alb, bogat, cu un chip foarte agreabil, căruia o barbă albă îi dădea o aură anume: ştiai de la o primă ochire că ai de a face cu un cărturar şi nu unul oarecare. Fără a fi de o locvacitate excesivă, întreţinea cu uşurinţă atmosfera unei conversaţii, pigmentând-o cu acidităţi calculate. Îmi plăcea să-l ascult şi să-i urmăresc volutele gesticulaţiei, argumentându-şi impecabil poziţia pe care se situa, forfecând cu zel partea adversă, prezentă fizic sau mijlocită de presă. S-a situat de la început în tabăra democraţiei de dreapta, naţional-ţărănist creştin democrat, reluând parcă un fir rupt cu multă vreme în urmă când a fost arestat ca tânăr militant al acestui partid. Aşa se face că, antrenat de o vervă de invidiat, ne-a propus câtorva apropiaţi: Victor Ştir, David Dorian să scoatem o serie nouă a ziarului ,,Săptămâna,” care apăruse cândva în burgul Bistriţei înainte de al doilea mare război.” ( Mircea Măluț, Lucian Valea sau vocea Generaţiei amânate)