ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE, EDUCAŢIE/CULTURĂ

Ministerul Culturii lansează Programul Tezaure Umane vii

Ministerul Culturii anunță, începând cu data de 15 februarie 2022, lansarea celei de-a X-a sesiuni de depunere a dosarelor de candidatură pentru obţinerea titlului de TEZAUR UMAN VIU.

„Dosarele de candidatură vor fi întocmite în concordanță cu precizările din Regulament şi pot fi transmise, atât electronic, la adresa de e-mail: [email protected] cât și letric, până la data de 31 martie 2022 (data poştei – în cazul trimiterii sau, în cazul depunerii personale, data primirii la Registratura Ministerului Culturii), la sediul Ministerului Culturii din B-dul Unirii nr. 22, 030833, sector 3, București, Serviciul Patrimoniu Mobil și Imaterial, în atenția doamnei dr. Beatrice Todireanu, secretar al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

Verificarea integralității și eligibilității dosarelor de candidatură se va face în intervalul 1 – 15 aprilie 2022, iar evaluarea dosarelor de candidatură de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial va avea loc în perioada 16 aprilie – 30 iunie, anul curent. Rezultatul final va fi publicat pe site-ul Ministerului Culturii în data de 14 iulie 2022.

Titlul de TEZAUR UMAN VIU este titlul onorific ce poate fi conferit acelor persoane care sunt recunoscute de către comunitate drept păstrătoare, purtătoare, creatoare şi transmiţătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate. Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal şi netransmisibil şi se acordă de către Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI).  În momentul depunerii dosarului, candidatul trebuie să aibă o experiență de minim 25 de ani în domeniu.  Nu pot candida persoane care au urmat o formă de învăţământ teoretic, vocaţional și tehnologic. Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial poate acorda anual un număr de maximum 15 titluri de TEZAUR UMAN VIU, iar decizia Comisiei nu poate fi supusă procedurii de contestație.

Regulamentul de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU aprobat prin OMC nr. 2597/ 07.02.2022 a fost modificat astfel:

Persoana candidată la titlul de TEZAUR UMAN VIU trebuie să îndeplinească, simultan, calităţile de purtător, păstrător, creator de patrimoniu cultural imaterial şi performer capabil să transmită modele culturale tradiţionale, să fie recunoscută atât de comunitatea de purtători, cât şi de comunitatea știinţifică, să facă dovada caracterului excepţional al performării în domeniul pentru care se depune candidatura și să aplice într-un singur domeniu din cele prevăzute în Regulament.

Vor fi avute în vedere următoarele domenii de activitate: prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei, prelucrarea lutului, prelucrarea metalelor, prelucrarea fibrelor și firelor textile, prelucrarea pieilor și blănurilor, prelucrarea osului și cerii, prelucrarea cornului și osului, boștinărit, lumânărit, instalații de captare a apei potabile, măcinat cereale, zdrobire și presarea semințelor (teascuri), uscat și afumat fructe (prune, perje, mere), cazanul de țuică, dârstele, pive, vâltori, șteampuri, alimentație, ocupații, cunoștințe despre om și natură, portul, spiritualitate și alte elemente de patrimoniu cultural imaterial.

Dosarul de candidatură la titlul de TEZAUR UMAN VIU va conţine:

a) Recomandare din partea comunităţii;

b) Referat întocmit de către un specialist în domeniile patrimoniului cultural imaterial pentru care se depune candidatura;

c) Notă biografică, conform Anexei nr. 1 care este parte integrantă din prezentul regulament;

d) Documente/materiale (fotografii, CD-uri, DVD-uri, link-uri, materiale vizuale pe suport digital sau fotografic etc.) care să demonstreze activitatea persoanei candidate la titlu;

e) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în Nota biografică, conform Anexei nr. 2;

f) Acordul în scris al persoanelor propuse în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. a şi b cu privire la depunerea candidaturii în vederea obţinerii titlului de TEZAUR UMAN VIU , conform Anexei nr. 3;

g) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Anexei nr. 4;

h) Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei/instituției deponente privind autenticitatea și veridicitatea informaţiilor cuprinse în Dosarul de candidatură, precum și respectarea prevederilor art. 326 din Codul Penal privind Falsul în declarații și înscrisuri, conform Anexei nr. 5.

În cazul în care dimensiunea fișierelor transmise în format electronic depășește 2GB, atunci documentația trebuie înaintată pe un suport de memorie.

Lipsa unui document din cele prevăzute în Regulament, atrage după sine respingerea administrativă a dosarului de candidatură.

Deciziile sunt comunicate deponenților, de către Secretariatul CNSPCI, în termen de 30 de zile de la data ședinței în care s-a decis acordarea titlului.

Persoanele ale căror dosare de candidatură au fost respinse într-o sesiune a Programului TEZAURE UMANE VII, din cauza neîndeplinirii criteriilor prevăzute la Art. 4, alin. (1), (2), (4), pot relua procedura numai după o perioadă de 5 ani de la respectiva sesiune. În acest caz, referatul întocmit de specialist va conține (și) explicații privind dinamica gradului de îndeplinire a criteriilor de candidatură.

Dosarele de candidatură NU se returnează.

Informațiile necesare pentru completarea și depunerea dosarului de candidatură se regăsesc în  Regulamentul  de acordare a titlului TEZAUR UMAN VIU  2022 și în anexele de mai jos.

Coordonator program TEZAURE UMANE VII – dr. Natalia Lazar, membru CNSPCI

Persoană de contact – dr. Beatrice Todireanu – secretar CNSPCI nr. tel. 0212244421  int. 146

Documente anexate:

Regulamentul de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU 2022;

Anexa nr. 1 – Nota biografică;

Anexa nr. 2 – Declarația pe proprie răspundere a candidatului privind veridicitatea informațiilor cuprinse în Nota biografică;

Anexa nr. 3 – Acordul în scris al persoanelor propuse în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. a şi b cu privire la depunerea candidaturii în vederea obţinerii titlului TEZAUR UMAN VIU;

Anexa nr. 4 – Acordul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal;

Anexa nr. 5 – Declarație privind autenticitatea și veridicitatea informațiilor cuprinse în Dosarul de candidatură;