ECONOMIC

Ministerul Dezvoltării a relansat, astăzi, 2 martie, apelul de proiecte în regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia

POR 2014-2020: lansarea unui nou apel de proiecte în cadrul P.I. 2.2 – IMM în regiunile Sud Est, Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia.

Relansarea are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte, după cum urmează:

– Sud-Est: 27,94 milioane euro

– Sud Muntenia: 38,67 milioane euro

– Sud-Vest Oltenia: 17,97 milioane euro

Pentru regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru alocarea financiară a fost deja contractată în totalitate.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicaţiei MySMIS, în perioada 04.05-04.06.2020.

Sunt eligibile doar investiţiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia.

Pot solicita finanţare societăţile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investiţiile eligibile pentru cofinanţare includ:

– investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spaţiilor de producţie/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;

– investiţii finanţabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii; activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanţării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro şi maximum 1 milion euro.

Pentru apelul de proiecte PI 2.2.IMM – Relansare 2019 în regiunile Nord-Est şi Vest (POR/694), datorită realocărilor efectuate în cadrul POR, bugetul apelului va fi suplimentat cu 61,18 milioane euro, astfel: 39,96 milioane euro pentru regiunea Nord-Est, respectiv 21,22 milioane euro pentru regiunea Vest.

Reamintim faptul că data limită de depunere a proiectelor în cadrul acestui apel este 24.03.2020 (ora 12:00).

Astfel, bugetul total alocat relansării PI 2.2.IMM, prin cele două apeluri de proiecte, este de 213,76 milioane euro.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarele de stat regionale pot fi acordate până la data de 31.12.2020. Astfel, contractarea proiectelor ulterior acestei date ar fi imposibilă în lipsa unei prelungiri a perioadei de valabilitate a regulamentului (respectiv a Hărţii ajutoarelor regionale pentru România). În acest sens, este riscul solicitantului, în ceea ce priveşte pregătirea şi depunerea unui proiect în cadrul acestui apel, în cazul în care acesta nu este selectat pentru finanţare şi/sau nu se acordă ajutorul de stat/ de minimis, inclusiv ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a regulamentului menţionat. De asemenea, solicitantul îşi asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecţie şi contractare a proiectului cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii şi implementării acestuia şi atingerea rezultatelor preconizate.