POLITICĂ, ECONOMIC

Ministrul Ghinea și-a tras fonduri din PNRR pentru sporuri ale angajaților și pentru presă

Guvernul a aprobat, ieri, o ordonanță de urgență prin care zeci de bugetari vor primi 50% în plus la salariu, pentru că lucrează cu PNRR.

Nici ordonanța, nici nota de fundamentare nu precizează clar câți funcționari vor primi acest spor de 50%.

La nivelul tuturor ministerelor implicate în PNRR și a SGG se vor înființa noi structuri, toți angajații urmând să beneficieze de acest spor de 50%, iar Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene va primi “un procent din bugetul PNRR, în limita negociată cu Comisia Europeană“. Nici orodonanța, nici nota de fundamentare, nu precizează cât de mare este acest procent. Din acești bani, se vor acoperi salarii sau “inclusiv acțiunile incluzive de sensibilizare, și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii“ – practic, bani de publicitate, care vor fi gestionați de Cristian Ghinea.

Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 2 – (1) Se alocă Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Planul National de
Redresare și Reziliență, un procent din bugetul PNRR, în limita negociată cu Comisia Europeană,
corespunzător alocărilor aprobate pentru granturi pentru fiecare componentă în parte, pentru
acoperirea cheltuielilor legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare,
inclusiv cheltuieli de salarizare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR și îndeplinirea
obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, consultarea părților
interesate, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv acțiunile incluzive de sensibilizare, și
comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură
cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și
schimbul de informații, instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte
cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea
mecanismului.
Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, de natura controlului calității
și monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic precum și cele
ale experților pentru evaluarea și implementare reformelor și a investițiilor.
(2) Din alocarea prevăzută la alin.(1), în baza acordurilor de finanțare pentru implementarea
reformelor, respectiv a componentelor aferente, încheiate între Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene și ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele
responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul
General al Guvernului în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de
componente aferente reformelor, precum și ministerele care au în subordine/coordonare/sub
autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, se stabilesc
sumele pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control,
audit și evaluare, inclusiv cheltuieli de salarizare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR și
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, consultarea
părților interesate, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv acțiunile incluzive de
sensibilizare, și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care
acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu rețelele informatice care se concentrează
pe prelucrarea și schimbul de informații, instrumentele corporative de tehnologie a informației și
toate celelalte cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru
gestionarea mecanismului.
Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, de natura controlului calității
și monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic precum și cele
ale experților pentru evaluarea și implementare reformelor și a investițiilor.”

Mai multe informații pot fi obținute de pe site-ul oficial al Guvernului

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/OUG-7.pdf.