ECONOMIC

Mișcarea România Împreună: Un duș rece pentru guvern

Agenția de rating Moody’s pune o oglindă incomodă în fața autorităților de la București: creșterea economică nu va fi nici pe departe așa de mare cum apare în prognozele guvernamentale, consumul domină creșterea economică, investițiile sunt modeste, companiile de stat sunt prost administrate, iar mediul de afaceri este mai degrabă neprietenos.

Prognoza Moody’s pentru creșterea reală a PIB este de numai 4% în 2018 și de 3.5% în 2019, față de o estimare a Guvernului de 5.5% în 2018 și de peste 5% în 2019 – chiar 8-9%, după unii reprezentanți ai Guvernului Dăncilă.

Este de subliniat faptul că încă din ianuarie 2017 Moody’s a tras un semnal de alarmă cu privire la sustenabilitatea creșterii economice și perspectivele economice ale României, când a scăzut perspectiva de rating la Baa3 stabil de la Baa3 pozitiv, în 2016. România riscă să-i fie scăzut ratingul sub Baa3 stabil dacă actualele politici incoerente vor continua.

Un rating mai scăzut ar însemna o credibilitate mai mică în fața investitorilor și, ca atare, costuri mai mari la împrumuturile pe care le contractează statul, firmele și persoanele fizice. În acest fel, banii în plus de care unii se bucură ar putea să dispară imediat, acoperind credite mai scumpe; cei care nu s-au bucurat de creșteri salariale sau care suportă integral sau parțial trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat vor fi și mai afectați, iar aceștia sunt în special angajații din sectorul privat. Statul va trebui să aloce sume mai mari din bugetul de stat pentru plata dobânzilor la împrumuturile contractate, astfel încât sumele disponibile pentru sănătate, educație, cercetare-dezvoltare vor fi și mai mici.

Decizia agenției de rating Moody’s de a nu îmbunătăți evaluarea economiei românești în ciuda creșterii economice „extraordinare“ trâmbițate de guvern se bazează pe câteva considerente și riscuri identificate:

  • Creșterea economică a României nu este sustenabilă, se situează peste potențialul de creștere și este dominată de consum;
  • Reformele menite să sprijine mediul de afaceri și să deblocheze proiectele din infrastructură sunt modeste, iar guvernanța la nivelul intreprinderilor publice este slabă, ceea ce nu conferă perspective prea bune economiei românești;
  • Politica fiscală este una prociclică, cu deficite bugetare mari, în ciuda ascensiunii economice; structura bugetului a devenit una rigidă, ceea ce crește riscurile fiscale și de finanțare în situația încetinirii creșterii economice; o creștere economică mai modestă sau recesiunea ar putea conduce la dezechilibre în plan fiscal-bugetar;
  • Reformele modeste înregistrate de România de când a devenit membră a UE, precum și reversabilitatea reformelor implementate în anii precedenți sunt alte argumente pentru a nu îmbunătăți ratingul de țară; în mod special, Moody’s menționează recentele inițiative legislative „care pot slăbi cadrul anticorupţie şi statul de drept“;
  • Zgomotul politic este un factor negativ, deoarece „mediul politic volatil al României a împiedicat o continuitate a politicilor, ceea ce a dus la o schimbare semnificativă, în ultimii ani, către o politică macroeconomică şi fiscală mai puţin prudentă. Aceste dinamici politice nu au determinat implementarea de reforme structurale. Potențialele tensiuni cu UE în ceea ce priveşte poziţia fiscală şi reformele judiciare pot submina credibilitatea politicilor şi pot afecta în mod negativ sentimentul investitorilor, sporind sensibilitatea la evenimente externe“;
  • Datoria publică mai scăzută decât în state cu rating similar este un factor relativ pozitiv. Totuși, în condițiile în care creșterea economică se temperează și pe fondul politicii fiscale prociclice și a rigidității bugetului, datoria publică raportată la PIB va crește de la 35% la 40%, ceea ce ne va apropia de țările cu același rating, respectiv 48.2% din PIB.

Din păcate, apropierea de cele patru tururi electorale în 2019 și 2020 și retorica eminamente populistă a PSD-ALDE, alături de disperarea de a păstra puterea, conduc la concluzia că riscurile identificate în analiza Moody’s se vor accentua, crescând vulnerabilitatea economiei românești.