DIN TRANSILVANIA

Monumentul eroilor din Budacu de Jos, la un pas de distrugere

Eroii au luptat cu vitejie pentru ţara lor. Şi-au dat viaţa pentru ca noi să ne bucurăm azi de libertate. Jertfa lor izbăvitoare din robia străină ne dă astăzi demnitatea şi identitatea naţională. O libertate pe care de multe ori o înţelegem cu totul altfel decât şi-ar fi dorit ei, eroii neamului nostru.

La Budacu de Jos, construcţia ce se ridică în apropierea monumentului eroilor din localitate, arată lipsa de respect faţă de eroii satului. Nimeni nu este revoltat de faptul că parte din gardul ce împrejmuieşte monumentul, construit în anul 1923,  a fost distrusă pe o latură şi s-a intrat aproximativ 3 metri în spaţiul acestei împrejmuiri. Noua clădire afectează şi vizibilitarea monumentului, monument care a fost resfinţiit în anul 1999 şi care acuma se află într-o stare de care eroii înscrişi pe  monument, s-ar răsuci în mormânt.

Monumentul nefiind înscris în lista monumentelor istorice, conform Legilor 422/2001 privind Protejarea monumentelor istorice şi 379/2003 privind Regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, autorităţile locale îşi permit să adopte decizii fără a ţine cont de faptul că monumentul face parte din patrimoniul cultural al localităţii şi al nostru, al românilor.

Mai grav este că zona în care se află amplast monumentul este înscrisă în Lista monumentelor istorice ale judeţului Bistriţa-Năsăud şi pentru ridicare noii clădiri, conform Legii 422/2003, era necesar avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Acest aviz  nu a fost solicitat de primăria Budacu de Jos, conform discuţiei care am avut-o cu domnul dr. Alexandru Uiuiu, directorul executiv al Direcţiei Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

Membrii „Asociației Prospectorii Istoriei”, cu care am avut discuţii pe acest subiect, au sesizat faptul că prin amplasarea noii construcţii, e posibilă şi profanarea mormântului pilotul german Otto Fönnekold care a fost ucis pe aerodromul Budacu, în Al Doilea Război Mondial şi care a fost reînhumat aproape de monumentul eroilor. Nu este marcat locul mormântului şi nici nu se ştie cu exactitate locul acestuia, dar se presupune că mormântul se află în incinta zonei împrejmuită. Cele sesizate de membrii asociaţiei se confirmă, mormântul individual este trecut în lista cu  Mormintele de război din judeţul Bistriţa-Năsăud a Oficiului Naţional Cultul Eroilor. Deci iată o altă încălcare a legislaţiei privind mormintele de război de către primărie, prin ridicarea noii construcţii!

Am semnalat acest aspect, dar sunt multe morminte şi opere comemorative de război de pe teritoriul judeţului nostru neîngrijite, lăsate în paragini, într-un cuvânt, date uitării. O primă cauză a acestei situaţii, înafara nepăsării autorităţilor locale care le administrează, este lipsa fondurilor financiare necesare instituţiilor în drept pentru a iniţia şi finaliza documentaţia înscrierii în lista monumentelor istorice. Dar, nu pot să nu remarc lipsa de implicare şi de atitudine a locuitorilor acestor localităţi şi altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu.

Sper că în urma demersurilor membrilor „Asociației Prospectorii Istoriei” şi a Filialei judeţene Bistriţa Năsăud „Colonel Liviu Rusu” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, să se stopeze lucrările din Budacu de Jos şi cei care au încălcat legea, să răspundă.

Această gravă situaţie, ne dorim să fie pentru instituţiile cu atribuţiuni în protejarea monumentelor istorice, mormintelor şi operelor comemorative de război, o aplecare spre situaţia acestora şi un început de demers pentru finalizarea măsurilor necesare protejării acestora.

Mulţumim membrilor „Asociației Prospectorii Istoriei” pentru implicarea şi excelenta colaborare în acest caz, fapt pentru care merită tot respectul filialei noastre.

Preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala județeană Bistriţa Năsăud „Colonel Liviu Rusu” , col (r) Gheorghe Tanco.

Este posibil ca imaginea să conţină: copac, cer, plantă, zăpadă, masă, în aer liber şi natură

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, masă, copac, cer, zăpadă şi în aer liber