ACTUALITATE

O nouă sesiune de proiecte cu finanțare nerambursabilă la Primăria Bistrița

Primăria Bistriţa va organiza a treia sesiune de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018 în domeniul „protecţia mediului”, pentru suma de 28.700 lei, rămasă nealocată în cadrul celei de-a doua sesiuni, prevăzută în Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005.
Motivaţia organizării acestei sesiuni de selecţie a proiectelor constă în faptul că în a doua sesiune de selecţie a fost depus un singur proiect pentru domeniul „protecţia mediului”, fapt care conduce la obligativitatea repetării procedurii, conform art. 14, alin. 2 din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005.
În acest scop, în perioada 12 iunie – 9 iulie 2018 va avea loc sesiunea a treia de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018.

Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bistriţa este reglementată de ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, la adresa www.primariabistrita.ro, secţiunea „Consiliul local”, rubrica „Finanţări nerambursabile” sau la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în localitatea Bistriţa, Strada Gheorghe Şincai, nr. 2.
Solicitanţii pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în domeniul „protecţia mediului”.
Durata proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între 1 septembrie şi 15 noiembrie 2018, cu excepţia proiectelor care presupun activităţi prevăzute pentru luna decembrie 2018.
Cererile de finanţare, întocmite conform modelului prevăzut în ghidul solicitantului, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în localitatea Bistriţa, Strada Gheorghe Şincai, nr. 2.
Termenul limită de depunere a proiectelor, conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, este 9 iulie 2018, ora 16.00.