DIN TRANSILVANIA

Oradea sărbătoreşte 100 de ani de la eliberarea oraşului

Oradea sărbătoreşte la 20 aprilie împlinirea a 100 de ani de administrație românească. În 1919, în această zi, generalul Traian Moșoiu a intrat în fruntea Armatei Române în Oradea, întâmpinat de către primarul Rimler Károly și populația orașului. Acest moment marchează debutul unei noi perioade în istoria Oradiei, cea a integrării în structurile Statului Român.

În ziua de 20 aprilie, municipiul Oradea a împlinit 100 de ani de la eliberarea orașului de către armata română, condusă de Generalul Traian Moşoiu, eveniment petrecut în ziua prăznuirii Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, 20 aprilie 1919.

Eliberarea oraşului Oradea la 20 aprilie 1919 a avut profunde semnificaţii istorice. Deşi prima mare conflagraţie mondială se încheiase şi Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia consfinţise pentru vecie unirea teritoriilor româneşti înstrăinate sub sceptrul şi coroana regală a României Mari, la graniţa de vest încă se mai aflau fâşii de pământ românesc neeliberate, în care unirea efectivă nu se realizase. Au fost luni de zile în care locuitorii acestor meleaguri au trecut prin momente de agonie, aşa cum s-a întâmplat şi cu cei din oraşul de pe Crişul Repede.
În dimineaţa primei zile de Paşti a anului 1919, 20 aprilie, fruntaşii români ai oraşului au ieşit în întâmpinarea armatei române, ce era condusă de generalul Traian Moşoiu. Acesta, însoţit de ofiţeri superiori, a intrat în clădirea primăriei la ora 14.00, procedând la preluarea oficială a conducerii urbei. Eliberatorii Oradiei au fost întâmpinaţi apoi, în faţa bisericii „cu lună”, de vicarul Roman Ciorogariu, cel care avea să devină cel dintâi episcop al Oradiei de după reactivarea eparhiei, în 1920, de corul „Hilaria” dirijat de diaconul Nicolae Firu și de mulțime de români dreptmăritori.

Intrarea armatei române în Oradea, la 20 aprilie 1919, a avut semnificaţia unei eliberări, chiar dacă ea s-a desfăşurat într-o perfectă linişte şi ordine. A fost momentul învierii Bisericii dreptmăritoare din Bihor şi a neamului românesc de la brazda de nord-vest a ţării, marcându-se, astfel, sfârşitul real al războiului şi alipirea pentru totdeauna a acestor meleaguri în cadrul graniţelor României.

Un ziar al vremii, a descris exact atmosfera din Piata Unirii, de acum 100 de ani:

Cine să fie? Atunci instinctiv din mii de glasuri a răsunat strigătul: Trăiască generalul Moşoiu, eroul nostru naţional! Ura! şi văzduhul se cutremura de mii de strigăte de bucurie.

Toată lumea plângea. Teama de bandele roşii dispăruse; era de ajuns pentru moment că se găsea eroul în mijlocul lor ca să nu se mai teamă de nimic. Nu-l văzuseră până atunci cei din Oradea-Mare dar sufletele lor le spuneau că numai el trebuie să fie, numai el, simbolul desrobiei naţiei româneşti. De patru luni, zi şi noapte, îl aşteptau, de patru luni de când păşise biruitor în Ardeal numele lui era pomenit ca numele unui zeu salvator, şi acum iată-l a sosit… Ce impunător! Din ochii lui de vultur izbucnesc flăcări de ură contra duşmanului de veacuri. E în picioare în automobil. Deodată o ploaie de flori îl acoperiră în aclamaţiile mulţimii. Era poporul care îşi da prinosul său de veneraţie armatei româneşti. Era sărbătorirea triumfală a celui mai mare erou, în cele mai sfinte clipe ale neamului. Automobilul nu mai poate înainta. Mulţimea creşte şi un ocean de capete, Români, Unguri, şi alte naţionalităţi ale oraşului aclamă pe viteazul general.

Parintele vicar Roman Ciorogariu: “Să ne trăieşti! acum putem muri cu toţii, că am văzut înfăptuit cel mai frumos vis al vieţii noastre, am văzut pe fiul Ardealului, pe Dumnezeul nostru, intrând triumfător, sfidând moartea ca să ne salveze pe noi.”

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni, mulţime şi în aer liber

Este posibil ca imaginea să conţină: 7 persoane, oameni în picioare şi în aer liber

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni, oameni în picioare, mulţime şi în aer liber

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni, copac, cer, pantofi şi în aer liber

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, mulţime şi în aer liber