DIN TRANSILVANIA

Ovidiu Creţu: Primăria Bistriţa a pregătit proiecte în valoare de 100 milioane e euro

Primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu, a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, evoluția proiectelor cu care primăria a făcut sau pregătește demersuri pentru obținerea de finanțări din fonduri europene.
„Ceea ce se realizează acum – sigur, primarul îşi asumă – dar este rezultatul unei echipe şi în această echipă intră foarte mulţi oameni. Să atragi 100 de milioane euro, într-un mandat de patru ani, o face echipa care lucrează pentru ele”, a subliniat Ovidiu Crețu. Concret, primarul Bistriței s-a referit la proiectele depuse și care urmează să fie depuse pe 5 din cele 11 axe prioritare ale Programului Operațional Regional 2014 – 2020.
Astfel:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Pe această axă, Primăria municipiului Bistrița a depus 11 proiecte care se referă la reabilitarea termică a 74 blocuri de locuit (3237 apartamente): Bistrița 6 – Bistrița 16. Din cele 11 proiecte, pentru 7 sunt semnate contractele de finanțare, restul de 4 fiind în faza de precontractare.
Pe aceeași axă se regăsește și proiectul privind modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Bistrița și localitățile componente, un proiect în valoare totală de 18,244,425.12 lei, aflat în faza de precontractare.
Valoarea totală a proiectelor depuse pe această axă se ridică la 88.097.577,30 lei, valoarea eligibilă fiind de 83.977.376,87 lei.

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
A fost descrisă de primarul Ovidiu Teodor Crețu ca fiind cea mai importantă pentru municipiul Bistrița. Pe această axă sunt depuse și cele mai numeroase proiecte, astfel:

Prioritatea de investiții 4.1. Reducerea emisiilor de carbon – transport public

– Proiectul „Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița – Etapa 1”.
Valoarea totală este de 21.074.346,11, valoarea eligibilă de 21.069.918,40 lei, proiect în faza de precontractare;
– Proiectul „Centru intermodal de transport public – strada Gării – strada Tărpiului – strada Industriei, municipiul Bistrița”.
Valoarea totală este de 42.413.900,37, valoarea eligibilă de 31.448.169,54 lei, proiect în faza de precontractare;
– Proiectul „Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str. Andrei Mureşanu – str. Năsăudului”.
Valoarea totală este de 50.415.144,04 lei, valoarea eligibilă de 49.868.983,06 lei, proiect în faza de precontractare;
– Proiectul „Modernizare Piața Centrală”.
Valoarea totală este de 17.356.134,43 lei, valoarea eligibilă de 15.649.575,66 lei, proiect în faza de evaluare;
– Proiectul „Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”.
Valoarea totală este de 58.823.323,26 lei, valoarea eligibilă de 56.842.117,25 lei, proiect în faza de contractare;
– Proiectul „Regenerare urbană a centrului istoric al Municipiului Bistrița, etapa II”.
Valoarea totală este de 10.625.926,90 lei, valoarea eligibilă de 10.408.687,13 lei, faza de pregătire a proiectul fiind aproape finalizată.

Prioritatea de investiții 4.2. Îmbunătățire mediu urban – spații verzi degradate

– Proiectul „Amenajare spații verzi în zona Subcetate, municipiul Bistrița”.
Valoarea totală este de 1.258.031,07 lei, valoarea eligibilă de 1.258.031,07 leim, proiect în faza de evaluare;
– Proiectul „Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara”.
Valoarea totală este de 3.470.706,26 lei, valoarea eligibilă de 3.469.694,76 lei, proiect în faza de evaluare;
– Proiectul „Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea – Wonderland, Municipiul Bistrița”.
Amenajarea este prevăzută pe o suprafață de 7,5 hectare, în apropierea terenului de 8 hectare pe care Consiliul Județean intenționează să amenajeze Muzeul Satului. În proiectul primăriei sunt prevăzute piste de biciclete, scenă, belvedere, amfiteatru, amenajare peisagistică etc.
Valoarea totală este de 5.561.719,96, valoare eligibilă de 5.560.767,96 lei, proiect în faza de evaluare;
– Proiectul „Scuar Ghinda”.
Prevede amenajarea unui parc în localitatea Ghinda, ca loc de socializare și punere în valoare a rămășițelor bisericii evanghelice din localitate.
Proiect în valoare totală de 1.094.575,86 lei, valoare eligibilă de 1.094.575.86, proiect în faza de evaluare.

Prioritatea de investiții 4.3. Regenerare comunități defavorizate

– Proiectul „Reabilitare și extindere Cămin cultural, localitatea componentă Slătinița”.
Proiect în valoare totală de 3.059.206,34 lei, valoare eligibilă de 3.059.206,34 lei, contract semnat;
– Proiectul „Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport în localitatea componentă Slătinița”.
Proiect în valoare totală de 2.051.165,39 lei, valoare eligibilă de 2.043.981,49 lei, contract semnat;
– Proiectul „Stație de epurare și rețele de canalizare în localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița”.
Proiect în valoare totală de 4.500.000,00 lei, valoare eligibilă 4.000.000,00 lei, proiect în faza de pregătire, aproape finalizată;

Prioritatea de investiții 4.4. Creșe + grădinițe

– Proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinita cu program prelungit nr. 3 și Creșa nr. 3”.
Proiect în valoare totală de 7.357.363,12 lei, valoare eligibilă 7.326.274,05 lei, proiect în fază de evaluare.
– Proiectul „Construire imobil nou pentru Grădinița nr. 2, str. Nicolae Bălcescu, nr. 38A, Municipiul Bistrița”.
Proiect în valoare totală de 5.252.404,32 lei, valoare eligibilă 5.070.060,62 lei,  contract de finanțare semnat;

Prioritatea de investiții 4.5. Licee tehnologice

– Proiectul „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil Corp A, B și C, Municipiul Bistrița”.
Proiect în valoare totală de 30.934.660,90 lei, valoare eligibilă 24.413.024,66, proiect în faza de precontractare;
– Proiectul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrița”.
Proiect în valoare totală de 7.748.472,90 lei, valoare eligibilă 7.747.282,90, proiect în faza de evaluare.

Valoarea totală a proiectelor depuse pe această axă se ridică la 272.997.081,23 lei, valoarea eligibilă fiind de 250.330.350,75 lei.

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1. Patrimoniu cultural

– Proiectul „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional”.
Proiect în valoare totală de 15.089.230,19 lei, valoare eligibilă 12.901.093,63 lei, contract de finanțare semnat.

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții 8.3 A. Persoane vârstnice

– Proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga”.
Proiectul prevede amenajarea și dotarea corespunzătoare a unui fost punct termic. Aici vor putea socializa, pe timp de zi, persoanele vârstnice care nu suferă de afecțiuni care afectează total capacitatea motorie.
Valoarea totală a proiectului este de 2.999.184,31 lei, valoare eligibilă 2.246.059,45, proiect în faza de precontractare.

Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiții 10.1.B. Învățământ obligatoriu

– Proiectul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1.
Valoarea totală a proiectului 18.104.187,15 lei, valoare eligibilă 18.099.247,71 lei, proiect în faza de precontractare;
– Proiectul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 4.
Valoarea totală a proiectului 20.585.490,31 lei, valoare eligibilă 20.078.010,25 lei, proiect în faza de precontractare;
– Proiectul „Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga”.
Valoarea totală a proiectului 19.682.341,47 lei, valoare eligibilă 19.665.389,12 lei, contractul de finanțare este semnat.

Valoarea totală a proiectelor depuse pe această axă se ridică la 58.372.018,93 lei, valoare eligibilă  57.842.647,08 lei.