ACTUALITATE, POLITICĂ, ECONOMIE

Paşaportul european pentru arme de foc va conferi titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre

Distribuire articol:

Deputaţii au adoptat, marţi, un proiect de lege care modifică şi completează Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, având ca scop simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocraţiei, sporirea ordinii şi siguranţei publice, precum şi a vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor.

S-au înregistrat 86 de voturi „pentru”, 44 de abţineri, iar un deputat nu a votat.

Potrivit proiectului, paşaportul european pentru arme de foc reprezintă documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre, precum şi pe teritoriul statelor terţe, împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea, portul şi folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.

Potrivit expunerii de motive, textul a fost modificat în sensul ca posesorii de permis european să nu mai fie obligaţi să solicite pentru deplasarea în state terţe a încă unui document (autorizaţie de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale) de la acelaşi emitent (Poliţia Română) care practic să ateste acelaşi lucru, respectiv că este deţinător legal al armelor şi că are drept de deţinere şi port al acestora.

Posesorii paşaportului european pentru arme de foc se pot deplasa şi în state terţe cu armele şi muniţia înscrise în acesta, fără a mai fi necesară eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale sau eliberarea altor documente de către Poliţia Română, prevede proiectul.

Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor care au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepţia cadrelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază, a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Ministerului Justiţiei, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu din motive neimputabile, pensie sau demisie.

Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecţie sau de autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul, reşedinţa înscrisă în documentul de identitate şi în locurile utilizate de acesta, numai în spaţiile pentru care a fost autorizat în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute de proiect la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, precum şi în alte spaţii autorizate în prealabil se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare şi pază, care se pot regăsi asupra acestuia.

Dreptul de a purta şi folosi arme de tir se acordă, în condiţiile prezentei legi, numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorilor şi instructorilor în poligonul de tragere care se află în relaţii contractuale de muncă sau voluntariat cu un poligon de tragere autorizat conform legii.


Distribuire articol: