DIN TRANSILVANIA

Patru noi obiective, finanţate prin PNDL, au fost recepţionate în judeţele Satu Mare şi Maramureş

Patru noi obiective de investiţii, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), au fost recepţionate, în această săptămână, în judeţele Satu Mare şi Maramureş.

Astfel, prin PNDL – etapa I, au fost modernizate străzile Moţilor (tronson str. Ion Creangă- str. Turului) şi DC 11 – str. Turului (tronson str. Victoriei – str.Dumbrava) din oraşul Negreşti Oaş (jud. Satu Mare), valoarea investiţiei fiind de peste 6,2 milioane de lei, precum şi drumul de legătură între localităţile Asuaju de Sus – Băiţa de Sub Codru – Odeşti, DC91 (jud. Maramureş), cu o valoare de peste 10 milioane de lei.

În judeţul Maramureş, au fost recepţionate şi două obiective care vizează infrastructura educaţională. Este vorba de reabilitarea şi modernizarea grădiniţei cu program prelungit nr. 8 din municipiul Baia Mare (în valoare de peste 1 milion de lei) şi a Şcolii Gimnaziale Mireşu Mare (corpul 2) din comuna Mireşu Mare (aproape 1,8 milioane de lei).

* * *

PNDL este un program de finanţare multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ce are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în vederea asigurării unui climat investiţional atractiv pentru localităţile României.

Pot beneficia de finanţare, în cadrul PNDL, unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.