ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE, DIN TRANSILVANIA

Patru târguri de animale de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud vor fi închise

Patru târguri de animale autorizate de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, oraşele Beclean şi Năsăud şi din comunele Ilva Mare şi Şieu, vor fi închise, până la noi dispoziţii, ca urmare a cazurilor de pestă porcină africană identificate.

La propunerea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud, s-au luat următoarele măsuri:

  1. ,,Suspendarea activităţii târgurilor de animale autorizate privind vânzarea/ cumpărarea animalelor vii, până la noi dispoziţii;
  2. Constituirea unui Grup Local de Experţi (GLE) în vănat şi vânătoare, prin ordin al prefectului, alcătuit din specialişti în vânătoare existenţi la nivelul judeţului şi din experţi tehnici pentru PPA din cadrul DSVSA Bistriţa-Năsăud. GLE va urmării ca prevederile HG 830/2016 reactualizată să fie aplicate de decidenţii şi gestionarii în vânătoare şi vânat, în ceea ce priveşte organizarea partidelor de vânătoare, biosecuritarea acestora, vânătoarea selectivă, sistarea hrănirii mistreţilor, păstrarea carcaselor după vânătoare până la obţinerea rezultatelor de la laborator, ecarisarea fondurilor de vânătoare etc.;
  3. Constituirea, prin ordin al prefectului, de Comisii mixte de control, care să verifice respectarea cerinţelor privind mişcarea porcinelor domestice, pe teritoriul judeţului, în scopul prevenirii şi combaterii activităţilor de comercializare ilegală a animalelor vii şi a produselor de origine animală, precum şi modul de organizare şi funcţionare a unităţilor locale de sprijin (ULS);
  4. Identificarea unor terenuri, pentru incinerare/îngropare, şi a utilajelor pentru săpare/astupare care sunt necesare în cazul neutralizării alternative şi stabilirea condiţiilor de avizare a acestora, potrivit derogărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, precum şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, conform cerinţelor din HG 830/2016;
  5. În cazul suspiciunii/confirmării prezenţei PPA pe teritoriul judeţului, Unitatea Operaţională Locală (UOL) împreună, după caz, cu GLE în vânat şi vânătoare va elabora Planul de acţiune privind intervenţia în focarul/focarele de PPA şi depopularea exploataţiilor care va fi supus aprobării CLCB.

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud va reveni periodic cu informaţii pentru populaţie.”