DIN TRANSILVANIA

Pesta porcină a ajuns în Bistriţa-Năsăud. Comunicat DSVSA

În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 60 din 09.02.2018, în perioada 01.11-25.11. 2018, s-au efectuat controale privind modul de respectare a măsurilor stabilite de CLCB pentru prevenirea apariţiei Pestei Porcine Africane (PPA) pe teritoriul judeţului.

Controalele s-au realizat de echipe de control constituite din reprezentanţi ai DSVSA Bistriţa-Năsăud şi IJJ Bistriţa-Năsăud.

La controale s-a urmărit, în special, modul în care se respectă măsurile de biosecuritate şi cerinţele legale la mişcarea suinelor vii pe teritoriul judeţului.

În această perioadă, au fost verificate un număr de 146 exploataţii de suine (exploataţii care deţin mai mult de 30 capete suine în Baza Naţională de Date), iar pentru neconformităţile constatate s-au aplicat, în conformitate cu HG 984/2005 şi OUG 23/2010, 37 sancţiuni, din care 8 avertismente,în valoare de 44.020 lei.

Principalele neconformităţi constatate:

– nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incinte, împrejmuirea, amenajarea, întreţinerea şi funcţionarea dezinfectorului rutier, vestiarului sau filtrului sanitar veterinar din exploataţiile de animale, locurile de aglomerare a animalelor;

– vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;

– deţinerea în exploataţie de animale neidentificate şi neînregistrate, fără documente sanitar veterinare;

– proprietarul nu a notificat mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie în termenul prevăzut de normele sanitare veterinare.

Reamintim crescătorilor de suine că, în contextul actual al evoluţiei PPA în România, conform prevederilor legale în vigoare, mişcarea suinelor vii din exploataţiile nonprofesionale (gospodăriile populaţiei) este permisă numai către:

1. alte exploataţii nonprofesionale;

2. abator neinclus în sistemul canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată punerii pe piaţa Uniunii Europene;
Menţionăm că, prin Hotărârea CLCB nr. 1 din 2018, s-a suspendat doar mişcarea porcinelor către târgurile de animale, mişcarea către alte exploataţii nonprofesionale precum şi către abator este permisă dacă, la cumpărarea/vânzarea suinelor, se solicită medicului veterinar, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordinul ANSVSA nr. 67/2012/26 octombrie 2012, emiterea următoarelor documente:

a) certificat de sănătate, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4;

b) documente de mişcare.

DSVSA solicită sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea acestor măsuri, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.

Reamintim proprietarilor că în cazul suspicionării/confirmării PPA toate animalele suspecte trebuie ucise şi distruse, conform legislaţiei specifice. Proprietarii animalelor afectate, care sunt deţinute cu respectarea prevederilor legele, vor beneficia de despăgubiri, conform prevederilor H.G. nr. 1214/2009, modificată şi completată prin HG nr. 484/2018.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având însă impact la nivel social din punct de vedere economic.

Director executiv,

Dr. BOGOLIN IOAN