ECONOMIC

Peste 1,2 miliarde euro autorizați pentru plata fermierilor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 16 octombrie -12 noiembrie 2020, au fost autorizaţi la plată în cadrul Campaniei de plăţi în avans pentru anul 2020, un număr de 686.214 fermieri, reprezentând un procent de peste 87% din numărul fermierilor eligibili pentru avans.

Suma totală autorizată la plată este în valoare de 1.214.490.566 euro, astfel:
– 918.210.785 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
– 247.130.871 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
– 49.148.910 euro cofinanţare de la Bugetul Naţional (BN1).

În ceea ce priveşte Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic precizăm faptul că până la această dată au fost autorizaţi la plată un număr de 11.346 fermieri, reprezentând un procent de 76% din fermierii care au solicitat sprijin în Campania 2020, iar suma autorizată este în valoare de 36.260.264 euro.

Reamintim că, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020, până la data de 30 noiembrie 2020, se pot efectua plăţi în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

Plăţile finanţate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, iar plăţile finanţate din FEADR la cursul de schimb de 4,7830 lei pentru un euro.