ACTUALITATE

PNDR: Se lansează sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru formarea profesională

Direcția Generală Dezvoltare Rurală-Autoritatea de Management pentru PNDR (DGDR AM PNDR) a anunțat că începând cu data de 14 februarie 2018 se deschide sesiunea de înregistrare a furnizorilor de formare profesională în „Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională”, precum și depunerea cererilor de finanțare în cadrul sub-măsuri 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe”.

Furnizorii de formare profesională interesați de înregistrarea în „Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională”, precum și de depunerea de Cereri de finanțare pot accesa acest link pentru înscrieri.

Furnizorii de formare profesională înregistrați în „Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională” pot încărca Cereri de finanțare după primirea Notificării privind declararea eligibilității includerii în Registrul menționat.

Alocarea financiară este de 46.313.707,00 euro dintre care 11.100.000,00 euro pentru domeniul 1 și 35.213.707, 00 euro pentru domeniul 2.

Domeniile de formare profesională din cadrul sM 1.1 sunt:

  1. Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor, precum și  a managementului general al firmei. Ca rezultat se așteaptă ca tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3, să pună în practică tehnicii și tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetării.

Acest domeniu de formare profesională cuprinde modulele menționate în Ghidul solicitantului, iar un proiect de formare profesională poate să cuprindă în programă (curriculă) referințe din toate modulele. Un proiect de formare profesională trebuie să cuprindă în programă (curriculă) referințe din cel puțin două module, pentru 6. 1. Durata cursului trebuie să fie de 40 ore (8ore/zi, 5 zile).

Un participant poate beneficia de instruire o singură dată pe același modul/pachet în cadrul proiectelor finanțate prin submăsura 1.1.

De asemenea, în cadrul proiectului pot fi prevăzute și activități practice.

  1. Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor privind aspectele de mediu, schimbări climatice, gestionarea eficientă a resurselor naturale, precum și implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică. Ca rezultat se așteaptă ca beneficiarii măsurilor de agro-mediu și climă să-și însușească metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului, respectarea condițiilor de eco-condiționalitate și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă.

Cele 8 pachete accesate de fermierii care au semnat angajamente pe Măsura 10 din PNDR 2014-2020 sunt menționate în Ghidul solicitantului.

Pentru acest domeniu, un proiect de formare profesională poate să cuprindă în programă (curriculă) două pachete. Durata cursului trebuie să fie de 40 de ore (8ore/zi, 5 zile)

De asemenea, în cadrul proiectului pot fi prevăzute și activități practice.

Cursurile de formare profesională de scurtă durată (40 de ore, 8 ore/zi/5 zile) și se adresează fermierilor din România, în special categoriilor de fermieri menționate mai sus.

Participarea cursanților în cadrul acțiunilor de formare profesională și dobândirea de cunoștințe este susținută financiar din FEADR.

Furnizorii de formare profesională se pot înregistra pe platformă în mod continuu în vederea înscrierii în Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională, pe o perioadă de 12 luni de la  data sesiunii de înscriere lansată de DGDR AM PNDR.

Pentru depunerea proiectelor de formare profesională ( Cererilor de finanțare), sesiunea va fi continuă, iar în urma evaluării proiectelor se vor elabora Listele proiectelor selectate/ neselectate aferente cererilor de finanțare evaluare, depuse pentru fiecare lună și se va publica un Raport de selecție. Înregistrarea și depunerea se vor închide la epuizarea valorii alocate acestei sub-măsuri din PNDR 2014-2020.

Pentru mai multe detalii în ceea ce constă funcționalitatea platformei on-line puteți suna la numărul de telefon 031.8602.712; Intern: 21312 (AFIR Direcția IT).

În plus pentru mai multe detalii în ceea ce privește derularea sM 1.1 puteți apela la numărul 021.3072.404 sau la adresa de email [email protected] (DGDR AM PNDR), ori la 031.860.35.89, email [email protected] (Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole).