POLITICĂ

PNL a sesizat CCR asupra pachetului de legi privind contractele de credit, operaţiuni de leasing şi relaţiile financiare în domeniul bancar

Comunicat de presă al PNL privind sesizarea CCR asupra pachetului de legi privind contractele de credit, operaţiuni de leasing şi relaţiile financiare în domeniul bancar

Deputaţii Partidului Naţional Liberal au sesizat astăzi Curtea Constituţională asupra pachetului de legi adoptat recent de Parlament care operează modificări asupra condiţiilor de creditare şi de desfăşurare a operaţiunilor de leasing, precum şi asupra relaţiilor financiare în domeniul bancar.

Cele trei legi sunt în mod vădit neconstituţionale, în ansamblul lor, întrucât au fost adoptate prin încălcarea procedurii legislative, respectiv fără consultarea obligatorie a Consiliului Economic şi Social şi obţinerea avizului acestui for. În acelaşi timp, au fost încălcate rigori elementare de reglementare în privinţa justificării normelor propuse spre adoptare ori corelarea acestora cu reglementări aflate deja în legislaţia în vigoare, în mod deosebit cu cele aflate în contradicţie.

Punctual, între argumentele de neconstituţionalitate se numără cele referitoare la plafonarea dobânzilor pentru credite ipotecare sau imobiliare, fără a se putea distinge la ce bază se raportează procentul de plafonare a dobânzii.

Totodată, reglementarea propusă înfrânge principiile constituţionale referitoare la libertatea economică, libertatea contractuală, libera concurenţă, dreptul la proprietate privată şi economia liberă de piaţă. În mod efectiv este încălcată Directiva UE 1993/13 în materia protecţiei consumatorilor, care sancţionează clauzele abuzive în contractele dintre consumatori şi profesionişti.

De asemenea, soluţiile juridice promovate sunt de natură a genera situaţii absurde în care chiar consumatorii creditelor riscă să fie prejudiciaţi în urma mecanismului financiar introdus prin modificările legislative, respectiv de a fi puşi în situaţia de a rambursa integral valoarea creditului înainte de scadenţă.

În cazul contractelor de leasing este afectat dreptul de proprietate al persoanei care deţine bunul dat în folosinţă unei alte persoane, întrucât este eliminat caracterul executoriu al contractului încheiat şi, implicit, posibilitatea recuperării bunului asupra căruia deţine dreptul de proprietate.

În plus, este instituit un regim discriminatoriu, împotriva reglementărilor constituţionale, în cadrul aceleiaşi categorii de persoane fizice/juridice care sunt titulari ai unor creanţe. Astfel, este restrâns fără nicio raţiune dreptul de a recupera creanţa dobândită prin cesiune de la o instituţie de credit cedentă, fiind impus un regim juridic al proprietăţii asupra creanţei diferit de la un titular la altul, în funcţie de modul de dobândire a respectivei creanţe.

Regăsiţi mai jos textul integral al sesizărilor de neconstituţionalitate:

– Legii pentru completarea OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (P.L.x nr.84/2018) – http://s.go.ro/defy9bux

– Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum şi pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (P.L.x nr.164/2018) – http://s.go.ro/v9wlh1h2

– Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PL-x nr.85/2018) – http://s.go.ro/nddr77pq

În acelasi context, reamintim că Partidul Naţional Liberal, alături de alţi colegi din Opoziţie, a sesizat Curtea Constituţională împotriva mai multor acte normative antidemocratice şi antieconomice adoptate de majoritatea PSD – ALDE la finalul acestei sesiuni parlamentare cum sunt aceste legi care reglementează activitatea de creditare bancară, dar şi altele precum Legea pensiilor, Legea de adoptare a Ordonanţei Guvernului 4/2017 privind suprataxarea contractelor part-time, Legea de adoptare a Ordonanţei Guvernului 90/2018 din domeniul Justiţiei, Legea privind combaterea evaziunii fiscale în forma propusă de un deputat PSD şi Legea privind anularea unor infracţiuni din domeniul construcţiilor (http://s.go.ro/diwpvzis).

Departamentul de Comunicare al PNL