ACTUALITATE, DIN TRANSILVANIA, POLITICĂ, ULTIMA ORĂ

PNL vrea schimbarea formulei de impozitare pentru administrația publică locală

Parlamentarii PNL au depus o inițiativă legislativă care urmărește schimbarea cotelor defalcate din impozitul pe venit încasat lunar la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

 

„Din impozitul pe venit încasat de la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară, se alocă lunar, până cel târziu în data de 8 a lunii o cotă de: 45,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 13,25% la bugetul local al judeţului; 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publce judeţene la trezoreria municipiului de reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municiipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului”, potrivit proiectului de lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 32 – Cote defalcate din impozitul pe venit, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale se modifică.

Liberalii precizează în expunerea de motive a proiectului de lege că noile cote au dus la scăderea capacităţii financiare a comunelelor şi oraşelor.

„Noile criterii de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, au avut un impact major asupra autorităţilor administraţiei publice locale, reflctându-se într-o capacitate financiară semnificativ diminuată, în mare parte la comunele şi oraşele cu un potenţial economic şi financiar redus, care se află în imposibilitatea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de bază”, spun aceștia.

În document se mai precizează faptul că „astfel, tinând-se cont de structura plătitorilor de  impozit pe venit care fluctuează de la an la an, de gradul de încasare a veniturilior proprii are bugetelor U.A.T.-urilor, se impune o reechilibrare a alocării cotelor defalcate din impozitul pe venit, astfel încât să se asigure resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor de personal din ultima perioadă, precum şi asigurarea dezvoltării corespunzătoare a comunităţilor locale”.În prezent, legea prevede că din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, o cotă de 13% la bugetul local al judeţului şi o cotă de 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului.

Proiectul de lege a fost semnat de 51 parlamentari PNL.

VREMEA

Cluj-Napoca Cluj Romania
Predominant însorit
Predominant însorit
10°C
Vânt: 4 km/h E