ACTUALITATE

POCA: Autoritățile pot depune proiecte pentru planificare și simplificare la nivelul administrației publice

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 un apel de proiecte destinat fundamentării deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate(Cererea de proiecte nr. CP10/2018).

Solicitanții eligibili ai prezentei cereri sunt:

» unităţile administrativ-teritoriale – judeţe si municipii din regiunile mai puțin dezvoltate;

» unităţile administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD)- județul Tulcea și municipiul Tulcea.

Activitățile pentru care aceștia pot solicita finanțare sunt:

  • elaborarea și implementarea de politici și strategii la nivel local;
  • introducerea/extinderea utilizării de mecanisme, instrumente, proceduri pentru fundamentarea deciziei;
  • Elaborarea de criterii de prioritizarea a investițiilor în: educație, sănătate, asistentă socială, infrastructura pentru realizarea bugetului aferent anului 2020 sau 2021;
  • realizarea analizelor de impact pentru toate actele administrative emise în cursul anului 2019 și 2020;
  • desfășurarea consultărilor pentru elaborarea actelor administrative;
  • elaborarea planului strategic instituțional aferent anilor 2020 – 2021.

Alocarea financiară totală este de 402.225.000,00 lei, iar valoare eligibilă maximă a proiectelor este de 4.625.000 lei, pe când cea minimă este de 250.000 lei.