ACTUALITATE, OPINII

POEZIA ZILEI – Un interviu inedit

 de Elena Leach

Auzind ce turme mândre-s în judeţul Botoşani,
Un reporter îndrăzneşte după vreo treizeci de ani
Să revină la o stână vizitată hăt-demult
Să constate ce condiţii, ce progrese s-au făcut…

Cum tratează bacii turma, mieii, câinii şi măgarii
Căci subiectul e fierbinte-ngrijorând parlamentarii;
Poliglot e domn reporter, ştie limbi de te uimeşte,
Dar, pe lângă toate astea, a-nvăţat „dobitoceşte”.

Cere încuviinţare de la baci să-i iscodească
Animalele din preajmă, ce nu-ncearcă să-l prostească:
Mieii, câinii, chiar măgarii toţi răspund că iubitor
E stăpânul ce-i grijeşte şi-au un trai mulţumitor.

După ce-şi notează totul – ce-au spus baci şi dobitoace –
Vede-o tânără mioară tot umbând încolo-ncoace…
– Tare-aş vrea – a zis creştinul – să vorbesc şi c-o blănoasă;
– Ia… te-ogoaie, măi bădie! Iastă oaie-i mincinoasă.