DIN TRANSILVANIA

Prima mențiune documentară a orașului Brașov

Braşov este unul dintre cele mai frumoase oraşe ale României situat în partea centrală a României, în Depresiunea Bârsei, la poalele masivului Tâmpa şi ale prelungirilor masivului Postăvaru.

Potrivit Wikipedia, pe data de 23 februarie, avea loc prima menţiune documentară a oraşului Braşov.

Săpăturile arheologice efectuate în arealul municipiului au scos la iveală vestigii de locuire din epoca de piatră şi din perioada daco-getică.

Prima menţionare documentară a localităţii datează din 1234 cu numele de Corona în Catalogus Ninivensis. A figurat în diferite documente cu denumirile de Brassovia (1251), Barasu (1252), Brasu (1271), Braso (1288), Brasov (1294), Brassov (1295), Brasso (1309), Brassov (1331), Korona (1336).

Prima atestare a numelui Braşov apare într-un document din 1252. Este un act de donaţie prin care regele maghiar Bela al IV-lea acordă lui Vicenţiu, fiul secuiului Akadaş moşia „Terra Zek“ aflată între Olt şi Munţii Baraolt. Printre hotarele moşiei este menţionat „Saxonum de Brasu“, adică ţinutul saşilor din Braşov. Semnificaţia numelui Brasu nu era însă aceea de oraşul Braşov, ci aceea de ţinut aflat sub jurisdicţia oraşului Braşov. Acest ţinut se întindea pînă la Olt şi cuprindea 13 comune libere la care se adăuga un civitas, adică oraşul Braşov.

A devenit un centru comercial şi meşteşugăresc în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea. A primit dreptul de a organiza târguri anuale şi săptămânale în 1364 şi tot atunci încheia un acord comercial cu Vlaicu Vodă, domnitorul Ţării Româneşti. Aceste va fi reînnoit succesiv de domnitorii care s-au succedat, iar Braşovul a devenit unul din cei mai importanţi parteneri comerciali ai Ţării Româneşti. Meşteşugurile şi industria se vor dezvolta pentru a satisface cererea pieţei de la sud de Carpaţi.

În 1394 a început construirea primelor ziduri de fortificaţie ale oraşului. Pe plan politic Braşovul va juca un rol important în relaţie cu Ţara Românească, încheind alianţe cu numeroşi domnitori, ca Vlad Ţepeş sau Neagoe Basarab.

Pe plan cultural Braşovul a jucat rolul de focar de cultură românească. În 1495 este atestată prima şcoală românească, în Şcheii Braşovului. De-a lungul secolelor a devenit un centru cultural de referinţă care a dat şi susţinut fruntaşii românimii în lupta pentru emancipare naţională.

Demografie