DIN TRANSILVANIA

Primăria Bistrița alocă 1,3 milioane lei pentru biserici

Anual, Primăria Bistrița alocă sume mari de bani pentru bisericile din oraș. Milioane de lei au mers către parohiile de diverse culte, prin hotărâri ale consiliului local.

În ședința din 19 iulie, consilierii vor aproba o nouă sumă cu destinația lăcașuri de cult.

”Se aprobă repartizarea sumei de 1300 mii lei  pentru anul 2018 de la bugetul local al municipiului Bistrița în limita fondurilor aprobate la cap. 67.02.50, ”Cultura Recreere și Religie”, sub formă de  sprijin financiar pentru unitățile de cult, care aparțin cultelor religioase recunoscute din România, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”, se arată în proiectul de hotărâre.

Consilierii sunt convocați la ședința programată pentru joi, 19 iulie 2018.

Mai jos, ordinea de zi a ședinței.

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018 în cadrul celei de-a treia sesiuni de selecţie, în conformitate cu Hotărârea nr. 2/31.01.2018 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa;

2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri în creşe prin înfiinţarea Creşei nr. 5 în cadrul Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+6E+ER – D+P+8E+ER”, str. Libertăţii, nr. 47-49, municipiul Bistrița, beneficiar societatea RIVIERA REZIDENCE S.R.L.;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan în vederea construirii unui Centru de sănătate”, pe terenul situat în extravilanul municipiul Bistrița, Ridul Valea Boilor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în anul 2018, a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru unităţile de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute în România;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local al municipiului Bistriţa pe trimestrul II 2018;
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de selecţie-componentă iniţială” şi a „Profilului candidatului pentru funcţia de administrator” la Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L.;
9. Proiect de hotărâre privind instituirea şi stabilirea cuantumului taxei speciale de acces în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland şi Aventura Park din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, pentru anul 2018 în extrasezon;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei locale a municipiului Bistriţa;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru declararea de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată pentru realizarea proiectului „Centru intermodal de transport public” din municipiul Bistriţa;
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 32 hectare aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării de locuințe proprietate privată de către tineri sub 35 de ani;
15. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind regimul juridic al unor bunuri proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa;
16. Diverse.