ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Primăria Bistrița angajează șef la turism

Primăria municipiului Bistriţa anunţă, pentru data de 08 februarie 2018, orele 10.00 (proba scrisă) şi data de 12 februarie 2018, orele 10.00 (interviul), organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, pe durată nedeterminată, de şef serviciu, clasa I, gradul II la Serviciul turism, sport – Direcţia Educaţie, Turism.
Condiţiile specifice de participare sunt cele prevăzute la art. 57 alin (6) lit. b şi art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 
– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti;
– să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 2 ani;
– să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* – Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul va consta în trei probe: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrița, Biroul resurse umane şi organizare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, respectiv în perioada 08 ianuarie 2018 – 29 ianuarie 2018 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din HGR nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante) începând cu data de 12 ianuarie 2018.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane şi organizare (persoana de contact: Ionescu Iuliana, inspector, grad superior) din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon 0263224706, int. 118, e-mail [email protected]