ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Primăria Bistrița face angajări la Serviciul achiziţii publice

Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea, în data de 25 ianuarie 2018, orele 10.00 (proba scrisă) şi în data de 29 ianuarie 2018, orele 10.00 (interviul), concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, pe durată determinată, de inspector, grad superior la Serviciul achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
Condiţii specifice de participare:
– absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii:
1. domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti;
2. ramura de ştiinţe – ştiinţe economice;
3. ramura de ştiinţe – ştiinţe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 9 ani.
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul va consta în trei probe: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul resurse umane şi organizare, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 12 ianuarie 2018 până în data de 19 ianuarie 2019 inclusiv şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HGR nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 12 ianuarie 2018.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane şi organizare (persoana de contact: Sârb Mirela-Ionuţa, consilier, grad superior) din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon: 0263224706, int. 118, e-mail [email protected]