ACTUALITATE

Primăria Bistrița a finalizat documentația tehnică pentru construcția unei săli de sport și pentru modernizarea unor corpuri de clădire la Școala Generală numărul 1

Clădirile propuse a se reabilita în cadrul obiectivului de investiții se compun din : clădirea corpului B (P+2E) și a centralei termice alipite acestuia, clădirea sălii de sport corp C (P+1E), precum și construirea unei noi săli de sport.

Proiectul a fost elaborat în vederea asigurãrii tuturor instalațiilor necesare: electrice, termice, sanitare, gaze naturale, curenți slabi, supraveghere video și sistem alarmare, avertizare și stingere incendiu, paratrăsnet, pentru cele trei clădiri (Corp B, inclusiv corpul CT și Corpul C).

 

Sala de sport nou propusă va beneficia de asemenea de toate categoriile de instalații interioare, echipamente și dotări, conform normelor și normativelor în vigoare.

După realizarea investiției, imobillele vor avea  următoarele caracteristici tehnice:

1.Corp B – Școala Primară cls.I-IV

Regim de înălțime                                                  =   P+3E

Suprafaţă construită                                               =    864,29 mp

Suprafaţa desfăşurată                                            =   3213,29 mp

2.Corp C – Sală sport + anexe

Regim de înălțime                                                   =   P+2E parțial

Suprafaţă construită                                                =   518,56 mp

Suprafaţa desfăşurată                                             =  1010,39 mp

3.Corp D – Sală sport propusă

Regim de înălțime                                                   =   P

Suprafaţă construită                                                =   1190,50 mp

Suprafaţa desfăşurată                                             =   1190,50 mp