ACTUALITATE

Primăria Bistrița: La 30 iunie 2018 expiră abonamentele pentru parcările de reședință din zona delimitată de străzile 1 Decembrie, Piaţa Petru Rareș şi G-ral Grigore Bălan

Primăria municipiului Bistrița anunță că la data de 30.06.2018 expiră abonamentele de parcare tip reşedinţă pentru zona delimitată de străzile 1 Decembrie, Piaţa Petru Rareș şi G-ral Grigore Bălan. Prin urmare, în conformitate cu art. 41 din Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din municipiul Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr. 141/26.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, la expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip reşedinţă, acestea se vor prelungi cu încă 12 luni, cu condiţia achitării tarifului aferent.
Pentru prelungirea perioadei de valabilitate, utilizatorul locului de parcare se va prezenta la casieria Direcţiei Patrimoniu din str. Gheorghe Șincai nr. 2 în vederea achitării tarifului aferent locului de parcare, respectiv tariful de bază sau tariful licitat, după caz.

Începând cu data de 01.01.2018, taxele de parcare s-au modificat conform noului Regulament aprobat prin H.C.L. nr. 141/26.10.2017.
În cazul în care utilizatorul locului de parcare nu achită tariful aferent locului de parcare până la data de 10.07.2018, va pierde dreptul de prelungire a abonamentului, iar locul de parcare va fi reatribuit altor solicitanţi. După această dată, plăcuţa de rezervare cu numărul de înmatriculare va fi ridicată, iar pentru remontarea plăcuței se va achita taxa de 30 lei.
MENȚIUNI:
– în cazul în care s-a schimbat numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care s-a eliberat chitanţa, este necesară depunerea copiei noului certificat de înmatriculare;
– în cazul în care s-a schimbat numărul de telefon mobil, este necesară comunicarea numărului actual;
– în cazul pensionarilor cu pensia medie (soț+soție) sub salariul minim net pe economie, pentru a beneficia de 50% reducere este necesară depunerea cupoanelor de pensie în copie, ori de cate ori se achită tariful aferent locului de parcare;
– în cazul persoanelor încadrate într-un grad de handicap grav sau accentuat sau care au în întreținere o astfel de persoană, pentru a beneficia de reducerea taxei la 1 leu este necesară depunerea certificatului de încadrare în grad de handicap în copie, ori de cate ori se achită tariful aferent locului de parcare.